Loading

รับเหมาสาธารณูปโภคงานชุก

วันที่ : 10 เมษายน 2562
นายโอฬาร เอื้อวิทยาศุภร นักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า ประปา และระบายอากาศ ในปี 2562
          อานิสงส์รัฐ-เอกชนเทงบเพิ่ม 8%

          คาดปี'65มูลค่าสูงถึง2.10แสนล.

          นายโอฬาร เอื้อวิทยาศุภร นักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า ประปา และระบายอากาศ ในปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีไอซีประเมินว่า มูลค่าตลาดงานระบบ ปีนี้จะเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือมีมูลค่า 1.86 แสนล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนราว 12-15% ของมูลค่าตลาดก่อสร้างรวม

          นายโอฬารกล่าวว่า สำหรับมูลค่าตลาดงาน ระบบฯ แบ่งเป็นงานเอกชนสัดส่วนประมาณ 75-80% หรือมีมูลค่าราว 1.4 แสนล้านบาท จากการขยายตัวของโครงการก่อสร้างภาคเอกชน ประเภทอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย เช่น อาคารสำนักงานซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึงราว 90% จึงทำให้ต้องมีการก่อสร้างอุปทานใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานหรือมิกซ์ยูส ที่กำลังได้รับความนิยมจากเอกชนรายใหญ่เพราะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง คอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างตามการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้า ในขณะที่งานระบบในโครงการก่อสร้างภาครัฐ สัดส่วน 20-25% หรือประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท มีแรงผลักดันจากโครงการเมกะโปรเจ็กต์ เช่น สนามบิน ท่าเรือ และสถานีรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ที่จะมีการลงทุนอีกกว่าปีละ 2-4 แสนล้านบาท โดยประเมินว่าตลาดงานระบบจะขยายตัวต่อเนื่อง และมีมูลค่าถึง 2.10 แสนล้านบาท ในปี 2565

          นายโอฬารกล่าวว่า ด้านรายได้ผู้ของรับเหมางานระบบ ประเมินว่าจะเติบโตใน 1-7% ซึ่งจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างบริษัทผู้รับเหมางานระบบ 2,400 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 85% โดยผู้รับเหมางานระบบ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญงานอาคารขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงงานเมกะโปรเจ็กต์รายได้เฉลี่ยมากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ผู้รับเหมาขนาดกลาง สามารถรับงานอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่สามารถรับงานเมกะ โปรเจ็กต์มีรายได้เฉลี่ย 75-500 ล้านบาทต่อปี และผู้รับเหมาขนาดเล็ก เน้นงานประเภทบ้านเดี่ยว ตึกแถว และอาคารขนาดเล็ก รวมถึงรับเหมาช่วงจาก รายใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 75 ล้านบาทต่อปี โดยอีไอซีประเมินว่าปี 2565 รายได้ของผู้รับเหมาขนาดใหญ่จะอยู่ที่ราว 9.3 หมื่นล้านบาท ผู้รับเหมาขนาดกลาง 5 หมื่นล้านบาท ขณะที่ผู้รับเหมาขนาดเล็ก 4.3 หมื่นล้านบาท
 
ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ