Loading

จัด5หมื่นล.ชงรัฐบาลใหม่

วันที่ : 18 เมษายน 2562
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่า ธนาคารกำลังจัดทำมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ กรอบวงเงิน 30,000-50,000 ล้านบาท เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ใช้ดูแลประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยได้ทันที โดยครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีรายได้น้อย มนุษย์เงินเดือน และผู้สูงอายุ
          เอาใจ มนุษย์เงินเดือน มีบ้าน ธอส.คิดดอกเบี้ยพิเศษแค่3%

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่า ธนาคารกำลังจัดทำมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ กรอบวงเงิน 30,000-50,000 ล้านบาท เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ใช้ดูแลประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยได้ทันที โดยครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีรายได้น้อย มนุษย์เงินเดือน และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลาง หรือ มนุษย์เงินเดือน ที่ต้องการสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยราคา 2-2.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยในเมือง แต่ไม่สามารถเข้าโครงการบ้านล้านหลังได้ ก็จะเข้าร่วมได้ด้วยโดยให้ดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 3% ด้วย

          ส่วนกลุ่มสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อย ธนาคารก็จะผลักดันโครงการบ้านล้านหลังระยะที่สอง ให้ผู้มาลงทะเบียนจองสิทธิกว่า 127,000 ราย สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากที่สุดภายในสิ้นปี 62 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ธอส. อยู่ระหว่างดำเนินสินเชื่อสำหรับผู้สูงวัย หรือโครงการรีเวิร์ส มอร์เกจ ในวงเงินนำร่อง 1,000 ล้านบาท ให้ผู้สูงอายุนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้สินมาเข้าโครงการกับ ธอส. เพื่อรับสินเชื่อรายเดือนใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาวงเงินสินเชื่อต่อหลักทรัพย์ จาก 50% เพิ่มเป็น 75% แต่ถ้าพิจารณาแล้วโครงการนี้ไม่เป็นที่นิยม เพราะทำให้การซื้อขายต่อบ้านของผู้สูงอายุมีความยากลำบาก ธอส. ก็อาจซื้อขาด และให้ผู้สูงอายุ นำเงินไปซื้อที่อยู่อาศัยในราคาต่ำกว่า และนำส่วนต่างสินเชื่อมาใช้ในการดำรงชีพ

          "การปล่อยสินเชื่อของ ธอส. ในไตรมาส 2 คาดว่าจะชะลอตัว เนื่องจากติดช่วงวันหยุดยาวหลายวัน รวมทั้งมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เริ่มมีผลบังคับใช้ ดังนั้น ธอส. จึงต้องจัดหา และเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อ เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ เพื่อใช้กระตุ้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ขยายตัวในระยะต่อไป ส่วนการปล่อยสินเชื่อในไตรมาสแรก ปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 42,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อไตรมาส 1 เร่ง ตัวมากในเดือน มี.ค. ที่ปล่อยใหม่ได้ 19,000 ล้านบาท เป็นผลมาจากมาตรการ ธปท. ที่เริ่มมีผลในวันที่ 30 มี.ค. และ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของ ธอส. คงที่ 3 ปี 2.79% ทำให้ลูกค้าสนใจมากู้กันมาก"

          ขณะเดียวกัน ในวันที่ 16 ก.ย. 62 คาดว่าจะสามารถออกสลาก ธอส. งวดแรกวงเงินรวม 20,000-26,000 ล้านบาท ขายให้กับประชาชน ราคาหน่วยละ 1 ล้านบาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.4% ระยะเวลา 3 ปี จำหน่ายคนละไม่เกิน 5 หน่วย ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดี สามารถขายได้หมด เพราะมีการให้รางวัลจูงใจ โดยออกรางวัลเดือนละ 20 รางวัล รวม 3 ปี 720 รางวัล เป็นการขายผลตอบแทนและโอกาสถูกรางวัลมากกว่าสลากประเภทอื่น จากนั้นจะขายสลากหน่วยละ 10 ล้านบาท โดยหน้าสลากจะระบุชื่อผู้ซื้อ

          และสามารถซื้อร่วมได้ ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท และต้นปี 2563 จึงจะเริ่มขายสลากให้กับรายย่อยหน่วยละ 100 บาท

          นายฉัตรชัย กล่าวถึงโครงการบ้านล้านหลังระยะสองว่า ธอส. คาดว่าจะได้ข้อสรุปโครงการได้ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 62 นี้ เบื้องต้นจะยังคงใช้วงเงินเดิม 50,000 ล้านบาท จากโครงการในระยะแรกให้หมดก่อน แต่จะมีการปรับหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล เช่น ระยะเวลาการปล่อยกู้มีให้เลือก 40 ปี กับ 50 ปี ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าว่า ถ้าต้องการผ่อนชำระระยะยาวขึ้น แม้จะทำให้ค่างวดต่อเดือนถูกลงจากเดิม 3,800 บาทต่อเดือน แต่ก็จะทำให้ภาระหนี้โดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย และผู้มีรายได้น้อยต้องหาผู้กู้ร่วม นอกจากนี้ ธอส. ยังได้ผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ยืดหยุ่นเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเป็นระยะเวลาชั่วคราว จากที่กำหนดให้ปล่อยสินเชื่อได้ 90% ต่อราคาสินทรัพย์ เพิ่มเป็น 95%.