Loading

คลังงัด2หมื่นล้านอัดฉีดศก.

วันที่ : 20 เมษายน 2562
"คลัง" อัดยาแรง เตรียม 2 หมื่นล้านดันเศรษฐกิจก่อนส่งไม้ต่อรัฐบาลใหม่ งัดทุกมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย-ท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์ คาดครึ่งปีแรกโตได้แค่ 3% ด้าน ธปท.ห่วงการ เมืองยืดเยื้อกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
         "คลัง" อัดยาแรง เตรียม 2 หมื่นล้านดันเศรษฐกิจก่อนส่งไม้ต่อรัฐบาลใหม่ งัดทุกมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย-ท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์ คาดครึ่งปีแรกโตได้แค่ 3% ด้าน ธปท.ห่วงการ เมืองยืดเยื้อกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภาย หลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระ ทรวงการคลัง ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ราย งานถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยด้านการเมืองที่ยังไม่นิ่งเริ่มส่งผลกระทบหลาย อย่าง ซึ่งเห็นผลชัดเจนในช่วงเดือน  มี.ค.-เม.ย.2562 ที่เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ทำให้คาด ว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2562 มีสัญญาณอ่อนตัวลง แต่เมื่อการเมืองชัดเจนก็จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวครึ่งปีหลัง โดยประเมินว่าครึ่งปีแรกเศรษฐกิจขยายตัวได้ 3% ต้นๆ

          ทั้งนี้ สศค.ได้เสนอมาตร การมาให้พิจารณา และได้สั่งให้กลับไปทบทวนใหม่ โดยกำชับ ว่าทุกมาตรการต้องทำให้เศรษฐ กิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และ ได้ผลแรงพอสมควร และเสนอ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ได้ภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งได้สั่งให้กรมสรรพากรไปดูแลเรื่องการจัดเก็บภาษีการค้าขายออนไลน์ที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูง แต่ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีอย่างจริงจังด้วย

          นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า มาตร การชุดใหม่คาดว่าจะใช้งบประ มาณประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยมาตรการกระตุ้นการบริโภค จะเน้นไปที่มาตรการท่องเที่ยว อาจจะจัดให้มีเงินสำหรับไปท่องเที่ยวเมืองรอง หักภาษีท่องเที่ยวจากเดิมเฉพาะเมืองรอง ไปเป็นทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะช่วยเหลือภาระด้านการศึกษาโดยเฉพาะ ในช่วงเปิดเทอมสำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อ ผ้า เครื่องกีฬา นำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ คล้ายช็อปช่วยชาติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือ ให้นำมาหักภาษีได้ทั้งปี ส่วนมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จะมีการเติมเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการเพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมด้วย

          ส่วนมาตรการส่งเสริมด้านการลงทุน จะพิจารณาให้นำ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบ จัดเตรียมเอกสารภาษีอิเล็กทรอ นิกส์และระบบขายของหน้าร้าน (POS) มาหักภาษีได้ 1.5-2 เท่า รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา ทุนมนุษย์ระยะยาว ให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรกลุ่ม 10 อุตสาห กรรมเป้าหมาย ได้สิทธิประโยชน์ พิเศษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำมาตรการร่วมกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

          ขณะที่มาตรการด้านอสัง หาริมทรัพย์ มอบหมายให้ธนา คารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน เข้ามาดู ในเรื่องการปล่อยกู้สำหรับผู้ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดในการให้สินเชื่อทำให้ภาพรวมชะลอตัวลงหมด

          นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) กล่าวว่า หากมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ภายในช่วงเดือน มิ.ย. ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อประมาณการเศรษฐกิจไทยที่ ธปท.ประเมินไว้ที่ 3.8% แต่หากมีความล่าช้า หรือความไม่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล เช่น เลื่อนออกไปถึง ส.ค.หรือ ก.ย. ก็จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของภาครัฐ ตลอดจนโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจำเป็นต้องให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้าก็จะทำให้การใช้งบประมาณในโครงการใหม่ๆ ต้องเลื่อนออกไป รวมทั้งนโยบายบางส่วนที่ภาคเอกชนยังรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ