Loading

คลังอัดฉีดเงิน1.3หมื่นล้าน ภาษีชุดใหญ่บ้าน-ท่องเที่ยว-เติมเงินบัตรคนจน

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562
ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี วงเงิน 1.32 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการภาษี เพิ่มค่าลดหย่อนบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ลดได้สูงสุด 2 แสนบาท ท่องเที่ยวทั่วไทย 2 หมื่นบาทต่อคน โอท็อป 1.5 หมื่นบาท พร้อมทั้งมาตรการเติมเงินบัตรคนจน เกษตรกร ร้านธงฟ้ามีผล 1 พ.ค.นี้ โบรกฯแนะซื้อกลุ่มอสังหาฯ SPALI, AP และ SIRI, ANAN กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW และ MINT
          ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี วงเงิน 1.32 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการภาษี เพิ่มค่าลดหย่อนบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ลดได้สูงสุด 2 แสนบาท ท่องเที่ยวทั่วไทย 2 หมื่นบาทต่อคน โอท็อป 1.5 หมื่นบาท พร้อมทั้งมาตรการเติมเงินบัตรคนจน เกษตรกร ร้านธงฟ้ามีผล 1 พ.ค.นี้ โบรกฯแนะซื้อกลุ่มอสังหาฯ SPALI, AP และ SIRI, ANAN กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW และ MINT

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีผล 1 พฤษภาคมนี้

          สำหรับมาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ได้แก่ 1) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ในเมืองหลัก ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และในเมืองรอง ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562

          2) มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562  

 3) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

          4) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อหนังสือและค่าบริการ e-Book ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  5) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดมิเนียมที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  6) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน e-Tax โดยจะให้นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายลงทุนใน e-Tax ได้ 2 เท่าสำหรับการใช้ Point of Sale, e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

          นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน ซึ่งรับครั้งเดียว เพื่อซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน 2) กลุ่มเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับเงินคนละ 1,000 บาท เพื่อนำไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ทำการเกษตร ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว ครอบคลุมเกษตรกรจำนวนประมาณ 4.1 ล้านคน

          3) กลุ่มผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. 2562 และ 4) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 ล้านคน จะได้รับเงินไปใช้ซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ 500 บาทเท่ากันหมดจากเดิมที่ได้คนละ 200 บาทหรือ 300 บาทในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2562

          ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ระบุ มาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกวงเงิน 5 ล้านบาท นำมาหักภาษีได้ 2 แสนบาท และให้มีผล 1 พ.ค.นี้ แนะนำ SPALI, AP และ SIRI, ANAN

          บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์มองว่ารัฐออกมาตรการกระตุ้นอีกครั้ง หุ้นเด่น ANAN, AP, ORI, SPALI

          นักวิเคราะห์แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” หุ้นกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่าง AOT, CENTEL, ERW, MINT จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ที่ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562