Loading

คุณภาพสินเชื่อแย่แบงก์เข้มปล่อยกู้

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562
ธปท.เผยไตรมาสแรกปีนี้แบงก์เข้มงวดปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เหตุกังวลคุณภาพสินเชื่อแย่ โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ แต่คาดไตรมาส 2 สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่แนวโน้มดี
          ทั้งอุปโภคบริโภคเช่าซื้อโดนมากสุด

          คาดQ2ธุรกิจขนาดใหญ่แนวโน้มดี

          ธปท.เผยไตรมาสแรกปีนี้แบงก์เข้มงวดปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เหตุกังวลคุณภาพสินเชื่อแย่ โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ แต่คาดไตรมาส 2 สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่แนวโน้มดี

          รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานผลการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ จากธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) ว่า ไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน-มิถุนายน) สถาบันการเงินคาดว่าความต้องการสินเชื่อธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อใช้ลงทุนสินทรัพย์ถาวรในหมวดการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า หมวดอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออก รวมถึงหมวดก่อสร้าง โดยเฉพาะการรับเหมาก่อสร้างโครงการลงทุนภาครัฐ ทั้งโครงการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ส่วนความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกัด เพราะต้องรอความชัดเจนหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งสถาบันการเงินจะยังเพิ่มความเข้มงวดในการให้สินเชื่อ โดยเฉพาะที่ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่ความต้องการ สินเชื่อภาคครัวเรือนมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หลังการบังคับใช้เกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (มาตรการแอลทีวี) แต่ความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการบริโภคภาคครัวเรือน และสถาบันการเงินยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามการใช้มาตรการแอลทีวี และคุณภาพของผู้กู้และแนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

          รายงานข่าวระบุว่า สำหรับไตรมาสแรก 2562 (มกราคม-มีนาคม) ที่ผ่านมา ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2561 (ตุลาคม-พฤศจิกายน) จากความต้องการสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ มากกว่าคาดเพื่อใช้ลงทุนสินทรัพย์ถาวร ผลิตสินค้าคงคลัง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะในโครงการลงทุนของธุรกิจอสังหา ริมทรัพย์ ประกอบกับบางธุรกิจขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ควบรวมกิจการ ส่วนธุรกิจเอสเอ็มอี ต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น ทั้งในภาคเกษตร เพื่อใช้บริหารจัดการผลกระทบของภัยแล้งในบางพื้นที่และในภาคการค้าที่มีสภาพคล่องลดลง

          "สถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อมากขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากภาวะของอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ด้านความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ก่อนมาตรการแอลทีวีบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 แต่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดลง รวมทั้งสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงในสถาบันการเงินบางแห่งจากการแข่งขันที่สูงขึ้น และพบว่าสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง ประกอบกับสถาบันการเงินบางแห่งมีต้นทุนการระดมทุนที่สูงขึ้น