Loading

อีอีซีหนุนวัสดุก่อสร้างโตดี

วันที่ : 17 สิงหาคม 2562
นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือซีซีพี เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 767.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 744.57 ล้านบาท จำนวน 22.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.07% และมีกำไรสุทธิ 21.75 ล้านบาท
          ซีซีพีเร่งออกสินค้ารับงานโครงสร้าง

          นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือซีซีพี เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 767.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 744.57 ล้านบาท จำนวน 22.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.07% และมีกำไรสุทธิ 21.75 ล้านบาท ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 8.46 ล้านบาท ส่วนผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 365.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 344.95 ล้านบาท จำนวน 20.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.88% บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 4.83 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 12.01 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลง 59.78%

          นายอาทิตย์กล่าวว่า ส่วนภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) นิคมอุตสาหกรรม ทยอยดำเนินงานก่อสร้าง อาทิ งานถนน งานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง-ผลิตภัณฑ์คอนกรีตปรับตัวดีขึ้น ส่วนการลงทุนภาคเอกชน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังทรงตัว โดยบริษัทยังคงมุ่งพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง รองรับงานโครงสร้างพื้นฐานและเอกชน อาทิ ท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ และเน้นการขยายฐานลูกค้า กลุ่มสถาปนิก ผู้รับเหมารายย่อย โครงการขนาดกลาง-เล็ก ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีความต้องการใช้งานคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่องานก่อสร้างเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าคอนกรีตสำเร็จรูปกลุ่มบล็อกกำแพง บล็อกกันหน้าดิน บล็อกปูพื้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน งานเสร็จเร็ว

          "ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (แบ๊กล็อก) ประมาณ 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการรับรู้รายได้ภายในปีนี้ 60% โดยบริษัทจะทยอยประมูลงานเข้ามาเพิ่มอีกในอนาคต เพื่อรักษาระดับมูลค่างานในมือ (Backlog) ไว้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท และจะรักษาการเติบโตของรายได้ตามเป้าหมายปีนี้ที่วางไว้ 2,500 ล้านบาท โดยมาจากงานภาครัฐ 80% และภาคเอกชน 20%" นายอาทิตย์กล่าว
 
ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ