ออมสิน ทุ่ม5พันล. ปล่อยกู้เคหะบุคคล ผ่อน3,000ต่อเดือน
Loading

ออมสิน ทุ่ม5พันล. ปล่อยกู้เคหะบุคคล ผ่อน3,000ต่อเดือน

วันที่ : 7 ตุลาคม 2562
"ออมสิน" เตรียม 5 พันล้านบาท ปล่อยสินเชื่อเคหะและบุคคล "กู้บ้าน ผ่อนเบา" สำหรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ บริษัทเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง เคาะกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ที่ 3% ผ่อนสบายเดือนละ 3 พันบาท
            "ออมสิน" เตรียม 5 พันล้านบาท ปล่อยสินเชื่อเคหะและบุคคล "กู้บ้าน ผ่อนเบา" สำหรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ บริษัทเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง เคาะกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ที่ 3% ผ่อนสบายเดือนละ 3 พันบาท
            นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิด เผยว่า เพื่อให้คนไทยกลุ่มข้าราช การ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ธนาคารจึงได้สนับสนุนผ่านสินเชื่อเคหะ ด้วยโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะและบุคคล "กู้บ้าน ผ่อนเบา" ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงื่อนไขที่ผ่อนปรน สอดคล้องกับความต้องการมีที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน ทั้งที่อยู่อาศัยใหม่หรือที่อยู่อาศัยมือสอง โดยได้เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 5,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปล่อยกู้ ซึ่งธนาคารเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค.2562
            ทั้งนี้ ธนาคารให้กู้สินเชื่อเคหะรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท กู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่หรือที่อยู่อาศัยมือสอง พร้อมทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 3.00% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ปี = 3.718% พร้อมกับสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนา คารอย่างน้อย 2 ประเภท โดยสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี รวมทั้งได้ผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาการเหลือเงินในการดำรงชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคขั้นต่ำ สำหรับผู้มีรายได้สุทธิรวมน้อยกว่า 15,000 บาท เป็นไม่น้อยกว่า 25%
            "ธนาคารออมสินได้ปรับ ปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยลูกค้า สามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและ เหมาะสมกับภาวะความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นนี้ ธนาคารได้คิดคำนวณเงินงวดแบบง่ายคือ หากกู้สินเชื่อเคหะ 1 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก จะผ่อนชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาท ผ่อนสบายๆ มีเงินเก็บออมหรือนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพได้" นายชาติชายกล่าว
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ