Loading

สนธยา ดันยุค นีโอพัทยา เร่งพัฒนาเมืองรองรับ อีอีซี

วันที่ : 11 ตุลาคม 2562
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวบรรยายพิเศษกับภาคีทุกภาคส่วน หลังได้รับแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาครบ 1 ปีเต็ม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วม
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวบรรยายพิเศษกับภาคีทุกภาคส่วน หลังได้รับแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาครบ 1 ปีเต็ม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วม

          นายสนธยากล่าวว่า สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)เป็นนโยบายหลักของประเทศ โดยวางเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมรองรับทั้งระบบคมนาคม สาธารณูปโภคและอื่นๆ ตามมา หากมีการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์นานาชาติแห่งที่ 2 ของประเทศ จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูง ที่เมืองพัทยาเองต้องวางแผนรองรับ รวมทั้งแผนการจัดสร้างท่าเรือสำราญ หรือ Cruise Terminal บริเวณท่าเรือพัทยาใต้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางทางทะเลเข้าสู่เมืองพัทยาในอนาคต 
          "เมืองพัทยาจะพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ นีโอ พัทยา (Neo Pattaya) โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือพัทยาโฉมใหม่ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทุกภาคีเครือข่ายในการร่วมกันเดินไปข้างหน้าไม่ทิ้งกัน เพื่อผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว การพัฒนาพัทยาสู่สมาร์ทซิตี้ ไมซ์ซิตี้ และสปอร์ตซิตี้ อย่างเต็มรูปแบบ" นายสนธยากล่าว