Loading

แห่ยื่นขอสินเชื่อธอส.แค่12วันยอดยื่นกู้พุ่งหมื่นล

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ที่ต้องการให้ ธอส. สร้างโอกาสให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น พร้อมลดภาระดอกเบี้ย และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปี
          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ที่ต้องการให้ ธอส. สร้างโอกาสให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น พร้อมลดภาระดอกเบี้ย และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปี

          ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จาก 6.125% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.000% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จาก 6.625% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.500% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 6.875% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.750% ต่อปี กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ำที่สุดในระบบสถาบันการเงินในปัจจุบัน และยังถือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ของธนาคารในปีนี้ ภายหลังจากประกาศปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

          ขณะที่ มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่มีราคาซื้อขาย ไม่เกิน 3 ล้านบาท หลังเปิดรับยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ล่าสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. (12 วันทำการ)ยื่นคำขอกู้แล้วจำนวน 4,980 ราย วงเงิน 10,370 ล้านบาท

          "มาตรการสินเชื่อฯ ของ ธอส. ยังถือเป็น 1 ใน 3 ของสิทธิพิเศษตาม โครงการบ้านในฝัน รับปีใหม่ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้มอบหมาย ให้ ธอส. ร่วมกับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นภายใต้สโลแกน "ซื้อปุ๊บ โอนปั๊บ รับทันที 3 สิทธิพิเศษ" ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเชื่อว่า การจัดทำโครงการบ้านในฝันรับปีใหม่ จะยิ่งทำให้มีผู้ที่สนใจมาตรการสินเชื่อฯ ของ ธอส. มากยิ่งขึ้นและทำให้มียื่นคำขอกู้ จนเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท ในไม่ช้าอย่างแน่นอน"นายฉัตรชัย กล่าว