Loading

ปิ๊งเมืองรองปล่อยกู้โฮมสเตย์

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนมาตรการท่องเที่ยวเมืองรอง ธอส.ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์(Homestay)และที่พักนักเดินทาง(Home Lodge)มีกรอบวงเงินปล่อยกู้เบื้องต้น 100 ล้านบาท

            นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนมาตรการท่องเที่ยวเมืองรอง ธอส.ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์(Homestay)และที่พักนักเดินทาง(Home Lodge)มีกรอบวงเงินปล่อยกู้เบื้องต้น 100 ล้านบาท มีเป้าหมายปล่อยกู้สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ให้บริการด้านที่พักโฮมสเตย์ (Homestay) หรือโฮมลอดจ์(Home Lodge) ซึ่งเป็นบ้านพักแบบธรรมชาติอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ 4.20% ต่อปี ส่วนปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ เก็บที่อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
            ทั้งนี้ กำหนดวงเงินกู้สูงสุดให้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท กำหนดวัตถุประสงค์การให้กู้ ประกอบด้วย 1.ปลูกสร้างหรือไถ่ถอนจำนองหลักประกันที่ให้บริการด้านที่พัก Homestay หรือที่พัก Home Lodge จากสถาบันการเงินอื่น หรือไถ่ถอนจำนอง พร้อมซื้ออุปกรณ์ 2.ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารขยายกิจการ ที่พักอาศัยให้เช่า พร้อมซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัย 3.ซื้อที่ดิน พร้อมอาคาร หรือซื้อพร้อมปรับปรุงเป็นที่พักอาศัยให้เช่า 4.ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัย 5.ชำระหนี้เกี่ยวกับที่ดิน อาคารที่พักอาศัยให้เช่า รวมถึงชำระหนี้อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง
            ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกันผ่อนชำระได้นานสูงสุด 20 ปี โดยยื่นคำขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค.2563 หรือจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการ"