Loading

ดีเดย์ลงทะเบียน บ้านดีมีดาวน์ วันนี้รัฐช่วยลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย

วันที่ : 11 ธันวาคม 2562
"บ้านดีมีดาวน์" เริ่มให้ลงทะเบียนวันนี้ (11 ธ.ค.) วันแรก ผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เผยเป็นโครงการที่รัฐช่วยลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย 50,000 บาทกับประชาชน 1 แสนรายแรก
         "บ้านดีมีดาวน์" เริ่มให้ลงทะเบียนวันนี้ (11 ธ.ค.) วันแรก ผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เผยเป็นโครงการที่รัฐช่วยลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย 50,000 บาทกับประชาชน 1 แสนรายแรก

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (11 ธ.ค. 62) รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง จะเปิดให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" ตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นวันแรก ผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยถือเป็นโครงการที่รัฐต้องการช่วยลดภาระให้คนอยากมีบ้าน 50,000 บาทต่อราย แก่ประชาชน 100,000 รายแรก ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ คือ มีตัวตนตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง และอยู่ในระบบฐานภาษี มีรายได้ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากผู้ประกอบการและได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดทะเบียนนิติกรรมจำนองระหว่าง  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562-31 มีนาคม 2563 และภายหลังได้รับการยืนยันจากระบบของกระทรวงการคลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ระบบจะส่งข้อมูลยืนยันมาให้ ธอส. โอนเงินให้แก่ประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์ตามบัญชีที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนต่อไป

          "โครงการบ้านดีมีดาวน์ถือเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ นอกจากนี้ หากเป็นผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจากผู้ประกอบการ ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบาลมอบให้เพิ่มเติม ทั้งการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองเหลือเพียงประเภทละ 0.01% และยังมีสิทธิ์ได้รับมาตรการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2.5% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรกของ ธอส. อีกด้วย"นายฉัตรชัยกล่าว

          ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ ในการดำเนินโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" ในครั้งนี้ จะช่วยให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐสามารถบรรลุเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ให้มีการขยายตัวอย่างมีศักยภาพในปี 2563 ต่อไป
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ