Loading

คอลัมน์ จับประเด็น: ธอส.เริ่มโอน 5 หมื่นให้ประชาชนดาวน์บ้าน

วันที่ : 21 ธันวาคม 2562
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ภาครัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย
        นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ภาครัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนที่ www.บ้านดีมี ดาวน์.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562-31 มีนาคม 2563 นั้น ล่าสุด ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 71,531 ราย และในวันนี้ (20 ธันวาคม 2562) ธอส.ได้เริ่มโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ตามบัญชีที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้กู้หลักแล้ว ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณรวมจำนวน 5,000 ล้านบาท ให้ ธอส.ทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวให้แก่ประชาชน 100,000 รายแรก เพื่อลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ