Loading

คลังยังมีกระสุนกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ : 6 มกราคม 2563
นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในปี 2563 จะต้องเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภาพใหญ่ อาทิ การพัฒนาสวัสดิการของรัฐบาล การก้าวสู่โลกดิจิทัล การช่วยเหลือเอสเอ็มอี การพัฒนาฐานราก
          นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในปี 2563 จะต้องเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภาพใหญ่ อาทิ การพัฒนาสวัสดิการของรัฐบาล การก้าวสู่โลกดิจิทัล การช่วยเหลือเอสเอ็มอี การพัฒนาฐานราก เป็นต้น เพื่อให้เกิดการลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติได้ ถึงแม้ปัจจัยภายนอกจากเศรษฐกิจโลกจะมีความท้าทาย เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตตามคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่กำหนดไว้ว่าจะขยายตัวถึง 3% "ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกวิ่งไม่เต็มสูบ การค้าขายก็ลดลงกระทบการส่งออกของไทย ดังนั้น การกระตุ้นการบริโภคในประเทศจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้โดยกระทรวงการคลังยังมีกระสุน หรือมีความพร้อมจะออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้"

          ทั้งนี้ ได้สั่งให้สศค.และธนาคารกรุงไทย ร่วมกันกำหนดโครงการใหม่ๆออกมา ว่าจะทำอะไรบ้างในปีนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าสินค้าประเภทไหนจะขายดีและจะได้ช่วยส่งเสริมการขาย เป็นต้น ส่วนทางด้านประชาชน รัฐบาลมีข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจากโครงการต่างๆที่รัฐบาลออกมา ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถออกแบบนโยบายเรื่องการให้สวัสดิการได้แม่นยำยิ่งขึ้น ขณะที่การดูแลฐานรากกระทรวงการคลังจะตั้งภาคีเครือข่ายขึ้นมา ซึ่งร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) รวมถึงธนาคารกรุงไทยด้วย เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน