Loading

ลดดอก0.01%ให้กู้5หมื่น

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2563
นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สถาบันการเงินของรัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าทั้งประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา
          แบงก์รัฐอุ้มลูกค้าถูกพิษ

          นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สถาบันการเงินของรัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าทั้งประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะเอสเอ็มอีให้มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในช่วงนี้ โดยยอมรับการแพร่ระบาดของไวรัสได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหลังจากนี้รัฐบาลก็จะพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวออกมาเพิ่มเติม

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า เตรียมกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน คิดดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิจะต้องกู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการ และพิสูจน์ได้ว่ารับผลกระทบด้านรายได้จากการระบาดไวรัส อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว โดยขอเข้าร่วมมาตรการได้จนถึง 31 มี.ค. 63

          นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนอยู่ ซึ่งหากพบว่าได้รับผลกระทบจะมีการปรับเวลาพักหนี้ให้เพิ่ม 1 ปี นอกจากนี้ ล่าสุดคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ยังได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งเพิ่มเติมใน 20 จังหวัด  2 มาตรการ ได้แก่ การขยายเวลาชำระหนี้เงินต้นออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่1 ม.ค. 63 -31 ธ.ค. 64 นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 63 วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรกู้นำไปใช้จัดหา สร้าง พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามแล้งรายละไม่เกิน 200,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลบ2 ชำระคืนไม่เกิน 10 ปี เริ่ม 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 63

          นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารได้เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบการระบาดไวรัส 2 มาตรการ ได้แก่ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำรายละ 50,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.50% ต่อเดือน ลดจากเดิม 1%  ผ่อนชำระ 5 ปี รวมถึงจะปรับโครงสร้างหนี้ เช่น การพักเงินต้นให้ชำระแต่ดอกเบี้ย การลดดอกเบี้ยลง หรือการพักเงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วน ขณะเดียวกันลูกค้าที่มีการกู้เงินสินเชื่อพิเศษจากออมสิน ก็จะทำประกันภัยคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา โดยเอสเอ็มอีจะได้รับการคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท และรายย่อยคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท

          นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศ ไทยกล่าวว่าได้ส่งหนังสือเวียนไปยังสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ให้พิจารณาความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งช่วยด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้เพื่อให้ประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เป็นต้น