Loading

ยอดสินเชื่อบ้านธอส.พุ่งทะลัก

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ยอดปล่อยสินเชื่อบ้าน เมื่อเดือน ม.ค.อยู่ที่ 12,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่อยู่ที่ 8,000 ล้านบาท สาเหตุที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาจากที่ลูกค้าถูกปฏิเสธการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านจากธนาคารพาณิชย์มากขึ้น

    นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ยอดปล่อยสินเชื่อบ้าน เมื่อเดือน ม.ค.อยู่ที่ 12,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่อยู่ที่ 8,000 ล้านบาท สาเหตุที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาจากที่ลูกค้าถูกปฏิเสธการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านจากธนาคารพาณิชย์มากขึ้น ทำให้ปีนี้ตั้งเป้าสินเชื่ออยู่ที่ 209,000 ล้านบาท มั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้าหมายเพราะมีแรงหนุนจากมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.วงเงิน 50,000 ล้านบาท และลูกค้า ธอส.ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้มีเงินเดือนประจำ รวมทั้งการที่ดอกเบี้ยภายในประเทศอยู่ในระดับที่ต่ำเอื้อให้คนกู้ซื้อบ้านได้มากขึ้น และได้สั่งให้ ธอส.ปรับปรุงการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น อาทิ ลูกค้าที่ต้องการขอกู้ก็มายื่นเรื่องที่ ธอส.ในวันยื่นกู้เท่านั้น จากนั้นจะส่งพนักงานนำเอกสารไปให้ลูกค้าเซ็นสัญญาที่บ้านหรือที่ทำงานลูกค้า หากลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

    นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เปิดเผยหลังหารือกับนายฉัตรชัย เพื่อจัดทำโครงการสินเชื่อพิเศษ สำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ที่มีลักษณะเหมือนกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยบ้านล้านหลัง ด้วยให้สิทธิ์จองอันแรก สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการในส่วนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ที่ต้องมาศึกษาปรับเงื่อนไขผ่อนปรนให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ที่มีศักยภาพผ่อนบ้าน มีโอกาสในการสร้างหรือผ่อนบ้านกับ ธอส. คาดว่าจะออกโครงการได้เร็วๆนี้.