Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: ทำเลทอง ในพื้นที่อีอีซี

วันที่ : 14 เมษายน 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผย สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รวบรวมและวิเคราะห์ สถานการณ์ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด "โครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก" (EEC)ได้แก่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ปี 2562 และประเมินแนวโน้ม ภาพรวมปี 2563 ตามปัจจัยประกอบต่างๆ

          ปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นที่สังเกตว่า ในพื้นที่ อ.สัตหีบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศให้เป็น "เมืองการบินภาคตะวันออก" มีผู้ประกอบการ สนใจลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดมากขึ้น

          สำหรับในปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยจะมี ปัจจัยลบรุมเร้ามากกว่าปัจจัยบวก สาเหตุจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะภัยแล้งรุนแรงมีผลทำให้เศรษฐกิจของ ประเทศหดตัว ส่งผลให้มีการเลิกจ้างแรงงานจำนวนมาก และรายได้ของเกษตรกรลดลง กระทบกับกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในวงกว้าง

          แม้ว่าในปีนี้จะมีปัจจัยบวกในด้านอัตราดอกเบี้ยขาลง ราคาน้ำมันลดลง มาตรการกระตุ้น อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่มีผลไปถึง สิ้นปี 2563 และมีการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตาม

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จึงคาดการณ์ ว่า ในปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยจะมีการหดตัว ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในด้านอุปทานและอุปสงค์