Loading

ธอส.ยืดเวลาช่วยเหลือลูกค้าโควิด

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563
ธอส.ขยายเวลาช่วยเหลือลูกค้า
           นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการจัดทำ "โครงการ ธอส.ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ" ผ่าน 8 มาตรการ ที่ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนั้น ล่าสุดณวันที่ 7 ก.ค.63 มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผ่านทั้ง 8 มาตรการ รวม 475,800 บัญชี วงเงินกู้ 473,951 ล้านบาท

          โดยมาตรการที่มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดคือ มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 เดือน สำหรับลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ซึ่งธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้โดยมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แล้ว 174,598 บัญชีวงเงินกู้ 151,527 ล้านบาท มาตรการนี้ จะครบ 4 เดือนที่ลูกค้าพักชำระหนี้ในเดือน ก.ค.-ส.ค.63

          "อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มีความสามารถกลับมาผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ ธอส.ได้เปิดให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.-29 ส.ค.63 แบ่งเป็น 1.ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 โดยจะพักชำระได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.63 และ 2.ลูกค้าที่มีหนี้เสีย จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ และถ้าปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขก็สามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการ 8.5 ได้"

          สำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการ 5 และผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ สามารถกลับมาผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้เดิมได้ตั้งแต่เดือนส.ค./ก.ย.63 ส่วนมาตรการ 8.5 ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ให้หมดได้ก่อนสิ้นสุดเวลากู้ตามสัญญา