Loading

ส่งมอบพื้นที่สร้างรถไฟ 3 สนามบินต้นปีหน้า

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563
สนข.ยันส่งมอบพื้นที่รถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน กพ.64
          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ว่าการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปี 2563 ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่อีอีซี (กพอ.) ได้พิจารณาเห็นชอบนั้น ในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีอุปสรรค และสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ โดยในส่วนการเวนคืนที่ดิน โยกย้ายผู้บุกรุก และยกเลิกสัญญาเช่านั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ซึ่งในขณะนี้ได้จัดประชาสัมพันธ์กับผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดิน รวมถึงการสำรวจรายละเอียดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และพืชผล โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น

          โดยคาดว่าจะทำสัญญาซื้อขายกับผู้ถูกเวนคืน และจ่ายค่าทดแทนภายใน พ.ย.2563 จากนั้นจะรับมอบที่ดินที่ถูกเวนคืน และส่งมอบที่ดินให้เอกชนคู่สัญญา ในระยะแรก ช่วงสุวรรณภูมิอู่ตะเภาทั้งหมด 100% ภายในเดือน ก.พ.2564 ตามแผน แต่หากเกิดกรณีล่าช้า อาทิ ผู้ถูกเวนคืนยื่นอุทธรณ์อาจต้องใช้เวลาตามขั้นตอนส่วนเจ้าของที่ดินทักท้วงหรือร้องเรียนจะเคลียร์ให้จบภายใน ส.ค.2564 ขณะที่การส่งมอบพื้นที่ระยะที่ 2 ช่วงดอนเมือง-สุวรรณภูมิ ใช้เวลาดำเนินการอีก 2 ปี 3 เดือน