Loading

แบงก์ชาติยาหอมเศรษฐกิจทยอยฟื้น

วันที่ : 7 สิงหาคม 2563
เเบงก์ชาติ เผยข่าวดี ศก.ไทยเริ่มสดใส
          "นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายนโยบายการเงินในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปีต่อเนื่องไป โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ และการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก

          "อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระดับนี้ ถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์และต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบในปีนี้ แต่มีแนวโน้ม กลับสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี 2564 ตามที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่ 2 โดยเห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนและธุรกิจให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้นและเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการ"

          ด้านนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วยสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทยกล่าวว่า ที่ประชุมกกร.ได้เห็นชอบปรับลดตัวเลขกรอบประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ใหม่ โดยปรับลดการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เป็น-9% ถึง-7% จากเดิม-8% ถึง-5% การส่งออกติดลบเป็น-12% ถึง-10% จากเดิม-10% ถึง-7% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคงเดิมที่-1.5%ถึง 1.0% เพราะได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังขาดแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ จากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก ขณะที่มาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ต่างๆกำลังจะสิ้นสุดลงทำให้สถานการณ์การจ้างงานยังคงเปราะบาง