บีโอไอ ชู 4 เขตเศรษฐกิจใหม่
Loading

บีโอไอ ชู 4 เขตเศรษฐกิจใหม่

วันที่ : 4 มิถุนายน 2564
 รุกกระจายความเจริญทั่วไทย-ไม่ซ้ำซ้อนอีอีซี
  
          นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงนโยบายการผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่อีก 4 แห่ง ใน 4 ภาค คือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ(เอ็นอีซี)ประกอบด้วยเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและลำปางพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เอ็นเอ็นอีซี) ประกอบด้วยขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และหนองคาย พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก (ซีดับเบิลยูอีซี) ประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (เอสอีซี) ประกอบด้วยชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งเขตเศรษฐกิจใหม่ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ผลักดันล่าสุดว่า

          การส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 แห่ง จะไม่กระทบกับการดึงดูดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากศักยภาพของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน แต่กลับจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่า รวมทั้งช่วยเป็นฐานการผลิตสินค้าเสริมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในอีอีซี เช่น วัตถุดิบต้นน้ำ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ และธุรกิจขนส่ง ที่เกี่ยวเนื่องนอกจากนี้ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 แห่ง จะช่วยให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงเกิดการสร้างงานสร้างรายได้และส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางด้านต่างๆในหลายพื้นที่ไม่กระจุกอยู่ที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือ อีอีซีเท่านั้น รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย

          ทั้งนี้ หากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าไปศึกษาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเป้าหมายการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนและวิธีการบริหารจัดการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งแล้วเสร็จบีโอไอจะนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับศักยภาพและอุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ โดยจะส่งเสริมการลงทุนในลักษณะคลัสเตอร์ เพื่อจูงใจผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติให้เข้ามาลงทุนและช่วยพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ