BAM ยกระดับงานบริการปั้นศูนย์อสังหาริมทรัพย์เสมือนจริง
Loading

BAM ยกระดับงานบริการปั้นศูนย์อสังหาริมทรัพย์เสมือนจริง

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2565
BAM เผยว่า ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัว BAM Virtual Store ที่เป็นโลกเสมือนจริง เป็นการผสมผสานนวัตกรรมการให้บริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยนำรูปแบบการให้บริการเดิมที่มีอยู่มาต่อยอด สู่รูปแบบออนไลน์
          นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ บสก. (BAM) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผลักดันให้สังคมก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว และยังส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเปลี่ยนเป็นการใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำรายการในเวลาต่างๆ ขณะเดียวกันยังสามารถประหยัดเวลาด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มและช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อตอบรับทุกมิติในความตรงต่อความต้องการของลูกค้า

          ทั้งนี้ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัว "BAM Virtual Store" ที่เป็นโลกเสมือนจริง เป็นการผสมผสานนวัตกรรมการให้บริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยนำรูปแบบการให้บริการเดิมที่มีอยู่มาต่อยอด สู่รูปแบบออนไลน์ ทำให้เข้าถึงข้อมูล และ ติดต่อเพื่อใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา หรือเลือกชม สินค้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในแพลตฟอร์ม จะเข้าถึงการให้บริการยุคดิจิทัลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ เช่น บริการด้านปรับโครงสร้างหนี้ หรือ NPL ผ่านช่องทางศูนย์แก้ไขหนี้ออนไลน์ หรือเลือกชมทรัพย์สินรอการขาย NPA ผ่านนวัตกรรม Virtual 360 ทรัพย์ราคาพิเศษทั่วประเทศ และโครงการปรับปรุงทรัพย์

          นอกจากนี้ภายในแพลตฟอร์ม ยังสามารถเยี่ยมชมทรัพย์จากมุมสูง อีกทั้งยังมีมุมที่นำเสนอ Partnership Zone และ E-Commerce Platform ต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรในการจำหน่ายทรัพย์ของบริษัทอีกด้วย สำหรับ BAM Virtual Store ศูนย์อสังหาริมทรัพย์เสมือนจริง จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมิติใหม่ที่ทันสมัยในการนำเสนอทรัพย์สินได้อย่างครอบคลุม และตอบสนองการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่ต้องการความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม บริษัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับการบริการด้านธุรกิจ NPLs และ NPAs ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ภารกิจหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนต่อไป ในอนาคต
ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ