รัฐบาลเร่งเครื่องอีอีซี โวตปท.แห่ลงทุนเพียบ
Loading

รัฐบาลเร่งเครื่องอีอีซี โวตปท.แห่ลงทุนเพียบ

วันที่ : 24 ตุลาคม 2565
การขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่อีอีซี รัฐบาลมีความมุ่งมั่นเพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต
        
       รัฐบาลเร่งส่งเสริมลงทุนและขับเคลื่อนโครงการอีอีซี หวังมุ่งสู่เป้าหมายเศรษฐกิจแห่งอนาคต "อนุชา" ฟุ้ง ต่างชาติแห่ปักธงเพียง ดันยอดลงทุนทะลัก   

        นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้วางวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศ ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งการส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค.2565 ไปแล้วถึง 758 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 394,012 ล้านบาท

          นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศให้มาลงทุนในพื้นที่ เขตอีอีซี โดยมีนักลงทุนจากต่าง ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน อิตาลี และสิงคโปร์ ให้ความ สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในกลุ่ม อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ, อุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว และอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล รวมถึงล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบง กิ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ SMBC เพื่อขยายความร่วมมือด้านการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่อีอีซี

          ดังนั้น การขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่อีอีซี รัฐบาลมีความมุ่งมั่นเพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองใหม่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นระบบ และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ