ปั้นศูนย์ อีอีซี-เมืองน่าอยู่
Loading

ปั้นศูนย์ อีอีซี-เมืองน่าอยู่

วันที่ : 18 มกราคม 2566
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและการเงินระดับภูมิภาคมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 ใน 10 เมืองของโลกในปี 2580 ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตให้มนุษย์และเทคโนโลยีอยู่ร่วมกัน ตามแนวทางเศรษฐกิจบีซีจี ที่มีคุณภาพชีวิตระดับสากล
          ชี้ตั้งเป้าติด1ใน10ของโลก

          เผยไตรมาสแรกเริ่มหา 'กูรู'

          น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ได้เร่งรัดติดตามโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ พื้นที่ 14,619 ไร่ ที่ ต.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี อย่างใกล้ชิด คาดว่าภายในไตรมาสแรกปี 66 นี้ จะเริ่มสรรหาและคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเมืองอัจฉริยะระดับโลก ที่มีประสบการณ์พัฒนาสมาร์ทซิตี้ให้สำเร็จทั้งในเกาหลี ซาอุดีอาระเบีย และญี่ปุ่น เพื่อออกแบบผังและจัดโซนของโครงการ รวมทั้งวิเคราะห์ธุรกิจที่เหมาะสมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ โดยกำหนดให้ทำการศึกษาแล้วเสร็จใน 18 เดือน และเริ่มให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและพัฒนาพื้นที่ได้ในปี 67

          ก่อนหน้านี้ ครม.เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เข้าใช้ประโยชน์ ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 14,619 ไร่ ในท้องที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ และล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 65 ได้มีมติเห็นชอบและรับทราบความคืบหน้าโครงการที่อยู่ในเขต สปก. ตามที่ได้จัดทำแผนแม่บทแล้วเสร็จกำหนดระยะเวลาพัฒนาโครงการ 20 ปีแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก 5,700 ไร่ ระยะที่สอง 4,000 ไร่ และระยะสุดท้าย 4,919 ไร่นั้น สกพอ. และ ส.ป.ก.ได้จ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ในระยะแรกแล้วทั้งสิ้น 2,483  ไร่ คาดว่าจะเตรียมที่ดินในเฟสแรกให้พร้อมได้ใน 5 ปีข้างหน้า

          "เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและการเงินระดับภูมิภาคมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 ใน 10 เมืองของโลกในปี 2580 ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตให้มนุษย์และเทคโนโลยีอยู่ร่วมกัน ตามแนวทางเศรษฐกิจบีซีจี ที่มีคุณภาพชีวิตระดับสากล"

          โครงการศูนย์ธุรกิจฯดังกล่าวได้จัดวางโซนพื้นที่พัฒนาเมือง ได้แก่ศูนย์สำนักงานภูมิภาค ศูนย์ราชการอีอีซี ศูนย์กลางการเงิน ศูนย์การแพทย์แม่นยำ และการแพทย์อนาคต ศูนย์การศึกษา วิจัยและพัฒนา นานาชาติ ศูนย์ธุรกิจอนาคต ที่พักอาศัยสำหรับคนทุกกลุ่ม รวมถึงการเดินทางภายในพื้นที่ จะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมด้วยการไม่ใช้เครื่องยนต์เป็นหลัก เช่น รถไฟเชื่อมโยง รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้ารางเบาในเขตพื้นที่เมืองชั้นใน เป็นต้น