ชี้ราคาวัสดุก่อสร้างพุ่งต่อ ท่องเที่ยว-โครงการรัฐดัน
Loading

ชี้ราคาวัสดุก่อสร้างพุ่งต่อ ท่องเที่ยว-โครงการรัฐดัน

วันที่ : 11 เมษายน 2566
สนค. เผยว่า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มี.ค. 66 สูงขึ้น 0.6% โดยดัชนีสูงขึ้นในเกือบทุกหมวดสินค้า เนื่องจากต้นทุนที่ยังอยู่ในระดับสูงทั้งวัตถุดิบ พลังงานและค่าขนส่ง ประกอบกับความต้องการใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์
          นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มี.ค. 66 อยู่ที่ 113.6 สูงขึ้น 0.6% เทียบกับเดือน มี.ค. 65 โดยดัชนีสูงขึ้นในเกือบทุกหมวดสินค้า เนื่องจากต้นทุนที่ยังอยู่ในระดับสูงทั้งวัตถุดิบ พลังงานและค่าขนส่ง ประกอบกับความต้องการใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีแรงหนุนจากการท่องเที่ยว รวมทั้งการเร่งรัดก่อสร้างโครงการภาครัฐยกเว้นหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาลดลงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 65 เพราะปริมาณการผลิตเหล็กเพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณเหล็กสูงกว่าปีก่อน

          ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นรายหมวด พบว่า หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ สูงขึ้น 6.4%, หมวดซีเมนต์ สูงขึ้น 3.8%, หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ ลดลง 4.0%, หมวดกระเบื้อง สูงขึ้น 0.8%, หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้น 1.5%, หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้น 1.3% และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้น 1.3%

          ส่วนดัชนีเมื่อเทียบเดือน ก.พ. 66 สูงขึ้น 0.3% เป็นผลจากการขึ้นหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพราะมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มขึ้น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ เช่น เศษเหล็ก สินแร่เหล็ก หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ ยังคงได้รับผลกระทบ จากต้นทุนราคาวัตถุดิบและพลังงานที่ยังทรงตัวในระดับสูง ช่วงไตรมาสแรกปี 66 สูงขึ้น 2.2%