DRTทุ่ม648ล.เพิ่มกำลังผลิตอิฐมวลเบา รับดีมานด์ใหม่คาดเดินสายการผลิตQ2/68 
Loading

DRT ทุ่ม648ล.เพิ่มกำลังผลิตอิฐมวลเบา รับดีมานด์ใหม่คาดเดินสายการผลิตQ2/68 

วันที่ : 20 ธันวาคม 2566
DRT เดินหหน้าทุ่มงบ648 ล้านบาท ลงทุนขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาเพิ่ม 2.9 ล้าน ตร.ม. แก้ปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด
         
       คาด 14 เดือน ติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ พร้อมเดินสายการผลิตไตรมาส 2 ของปี 68 ทันที

        นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT กล่าวว่า บอร์ดบริหารบริษัท มีมติอนุมัติแผนการลงทุนในโครงการติดตั้งเครื่องจักรผลิตสินค้าอิฐมวลเบา เนื่องจากฐานการผลิตอิฐมวลเบาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานในจังหวัดสระบุรีและเชียงใหม่ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 5,800,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) ต่อปี มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเกือบเต็ม 100% ดังนั้น การลงทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของ DRT เพื่อตอบสนองความต้องการใช้อิฐมวลเบาในงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          สำหรับโครงการติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตอิฐมวลเบา มีขนาดกำลังการผลิตประมาณ 2,900,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นประมาณ 163,200 ตันต่อปี ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 648 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาจัดซื้อเครื่องจักรและติดตั้งประมาณ 14 เดือน และจะสามารถดำเนินการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 2 ปี 68 ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดปัญหาการผลิตสินค้าที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าในช่องทางร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อยและห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาเพื่อเพิ่มปริมาณการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มอสังหาฯได้มากขึ้น