ธอส.โชว์ผลงานหนุนคนมีบ้าน
Loading

ธอส.โชว์ผลงานหนุนคนมีบ้าน

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2567
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรก ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ในการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จาก 1% เหลือ 0.01%
         นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 4 เดือนแรกของปี 67 ปล่อยสินเชื่อใหม่ช่วยเหลือคนไทยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ถึง 37,282 บัญชี คิดเป็นวงเงิน 47,784 ล้านบาท มียอดสินเชื่อคงค้าง รวมทั้งสิ้น 1.71 ล้านล้านบาท สินทรัพย์รวม 1.8 ล้านล้านบาท เงินฝากรวม 1.55 ล้านล้านบาท มีหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) 5.63% โดยคาดว่าถึงสิ้นปี 67 ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ ตามเป้าหมาย 242,544 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนคนไทย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น

         "ในช่วง 4 เดือนแรก ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ในการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จาก 1% เหลือ 0.01% รวมถึงการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคาร ทำให้ลูกค้าตัดสินใจยื่นขอสินเชื่อมากขึ้น"

         ขณะที่สถานะของธนาคาร มีความแข็งแกร่งมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 153,182 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้เสียสูงถึง 158.55% ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ยังอยู่ระดับแข็งแกร่งที่ 15.30% ซึ่งสูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กำหนดไว้ที่ 8.5%

         นายกมลภพ กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ขาดโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยการจัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ อาทิ สินเชื่อบ้าน แฮปปี โฮม สำหรับบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 3% ซึ่งอนุมัติแล้ว 4,741 ล้านบาท สินเชื่อบ้าน แฮปปี ไลฟ์ สำหรับบ้าน 2.5 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่ 1.95% ต่อปี อนุมัติแล้ว 10,250 ล้านบาท สินเชื่อบ้าน ไมลด์ โฮม สำหรับบ้านมากกว่า 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 1.90% ต่อปี อนุมัติแล้ว 710 ล้านบาท, โครงการสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป อาทิ โครงการสินเชื่อ ซีเนียร์ โฮม 2ยู ดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี และสินเชื่อซีเนียร์ โฮม 4 ยู ปี 67 ดอกเบี้ยปีแรก 2.90% ต่อปี

 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ