Loading

ข้อมูลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยรายโครงการ

วันที่ : 21 กันยายน 2565
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนโครงการอสังหาริทรัพย์ที่ยังเปิดขายอยู่ในตลาด โดยสำรวจครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ที่มีแนวโน้มทางการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อข้อมูลทั้งจังหวัดหรือเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการศึกษาได้ โดยข้อมูลที่จะได้รับจะประกอบด้วย แผนที่ตั้ง และรายละเอียดของโครงการ
ติดต่อสอบถาม : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

บริการ อื่นๆ

R-MAT Package 1
R-MAT Package 1
ราคาปกติ : 300,000 บาท
R-MAT Package 3
R-MAT Package 3
ราคาปกติ : 80,000 บาท
R-MAT Package 2
R-MAT Package 2
ราคาปกติ : 150,000 บาท