Q1 ปี 65 สถานการณ์ต่างชาติโอนคอนโดไทย รู้ทันไว้เพื่อจับจังหวะการลงทุน
Loading

Q1 ปี 65 สถานการณ์ต่างชาติโอนคอนโดไทย รู้ทันไว้เพื่อจับจังหวะการลงทุน

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565
Q1 ปี 65 สถานการณ์ต่างชาติโอนคอนโดไทย รู้ทันไว้เพื่อจับจังหวะการลงทุน

การลงทุนซื้อคอนโดเพื่อขายต่อให้กับชาวต่างชาติ ที่วางแผนเข้ามาอยู่อาศัยหรือทำงานในเมืองไทยแบบระยะยาวนั้น ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีความน่าสนใจและให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากกำลังซื้อของชาวต่างชาตินั้นมีค่อนข้างมาก แต่จากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก สถานการณ์ตลาดคอนโดเพื่อชาวต่างชาติในไทยก็ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการเฝ้าจับตามองสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดของชาวต่างชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามองเห็นจังหวะฟื้นตัวของตลาดได้เป็นอย่างดี และสามารถตัดสินใจเข้าลงทุนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ อันนำไปสู่โอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งใน Q1 ปี 2565 นี้ ก็ถือว่าตลาดการโอนกรรมิสิทธิ์คอนโดของชาวต่างชาตินั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายประการ

แม้สถานการณ์โอนยังคงชะลอตัว

แต่ก็ดีกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีในช่วงโควิดที่ผ่านมา

ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดของชาวต่างชาติใน Q1 ปี 65 ยังคงถือชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากเหตุผลสำคัญคือประเทศจีนยังคงใช้นโยบายปิดประเทศ ไม่ให้ประชาชนชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็น จึงทำให้กำลังซื้อหลักของกลุ่มชาวจีนหายไป ซึ่งคาดการณ์กันว่านโยบายนี้จะยังคงเดินหน้าไปถึงสิ้นปี 2565 แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติในไตรมาสนี้ก็ยังดีกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิดที่ผ่านมาอยู่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายเปิดประเทศของไทยที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศแล้วกว่า 1 ล้านคน โดยใน Q1 ปี 65 นี้พบว่ามีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดชาวต่างชาติ อยู่ที่ 2,107 หน่วย ลดลง -10.3% (YoY) แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี 63-64 ที่มีโควิด ที่มีจำนวนโอนอยู่ที่ 2,061 หน่วย/ไตรมาส ส่วนในด้านของมูลค่าการโอนนั้นมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 10,262 ล้านบาท ลดลง -6.1% (YoY) แต่ก็ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี 63-64 ในช่วงโควิดที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 9,683 ล้านบาท/ไตรมาส

Q1 ปี 65 คอนโดแบบไหน

โดนใจชาวต่างชาติมากที่สุด

จาก 2,107 หน่วยที่มีการโอนในไตรมาสแรกของปีนี้นั้น ระดับราคาคอนโดที่มีการโอนมากที่สุดคือคอนโดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนการโอนอยู่ที่ 1,109 หน่วย รองลงมาคือคอนโดที่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท โดยมีการโอน 504 หน่วย ในขณะที่คอนโดราคา 5-10 ล้านบาท และมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปนั้น มีจำนวนการโอนอยู่ที่ 304 หน่วย และ 190 หน่วยตามลำดับ โดยถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปถึงขนาดพื้นที่และประเภทห้องที่ได้รับความสนใจมากที่สุด จะพบว่า คอนโดขนาด 30-60 ตารางเมตร แบบ 1-2 ห้องนอน จะได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติสูงสุด โดยมีจำนวนการโอนอยู่ที่ 970 หน่วย รองลงมาในอันดับ 2 จะเป็นคอนโดรูปแบบสตูดิโอหรือไม่เกิน 1 ห้องนอนที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร ซึ่งมีจำนวนการโอนอยู่ที่ 796 หน่วย ส่วนในลำดับที่ 3 และ 4 จะเป็นคอนโดขนาด 60-100 ตารางเมตร แบบ 2-3 ห้องนอน และมากกว่า 100 ตารางเมตร แบบ 3 ห้องนอนขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนการโอนทั้งสิ้น 202 หน่วย และ 139 หน่วย ตามลำดับ

ชาวต่างชาติประเทศไหน

โอนซื้อคอนโดไทยมากที่สุดใน Q1 ปี 65

แม้ประเทศจีนจะมีนโยบายปิดประเทศอยู่ในช่วงนี้ แต่ใน Q1 ปี 65 ที่ผ่านมา ชาวจีนก็ยังถือว่าเป็นกำลังซื้อหลักอยู่ดี โดยครองแชมป์สัญชาติคนต่างชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า โดยโอนไปทั้งสิ้น 949 หน่วย รวมมูลค่า 4,570 ล้านบาท ทั้งนี้ สัญชาติที่มีจำนวนหน่วยการโอนสูงสุดรองจากจีนได้แก่ รัสเซีย 134 หน่วย สหรัฐอเมริกา 114 หน่วย สหราชอาณาจักร 91 หน่วย และ เยอรมัน 81 หน่วย ในขณะที่สัญชาติคนต่างชาติที่มีการโอนมูลค่าสูงสุดรองจากจีน ได้แก่ รัสเซีย 435 ล้านบาท กัมพูชา 401 ล้านบาท ไต้หวัน 391 ล้านบาท และฝรั่งเศส 390 ล้านบาท ตามลำดับ

จังหวัดไหนในไทยที่คนต่างชาติ

โอนซื้อคอนโดมากที่สุดใน Q1 ปี 65

หากพิจารณาแยกตามจังหวัดเพื่อวิเคราะห์ดูว่าจังหวัดใดในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากคนต่างชาติลงทุนซื้อคอนโดมากที่สุด ใน Q1 ปี 65 นี้จะพบว่า อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพฯ โดยมีจำนวนหน่วยการโอนสูงถึง 829 หน่วย ในขณะที่อันดับ 2 ได้แก่จังหวัด ชลบุรี มีจำนวนหน่วยการโอนอยู่ที่ 677 หน่วย ส่วนในลำดับที่ 3-5 ได้แก่ สมุทรปราการ ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนอยู่ที่ 230 หน่วย 164 หน่วย และ 97 หน่วย ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงนิยมซื้อคอนโดในเมืองหลวงมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะแหล่งงานสำคัญของชาวต่างชาติในไทยอยู่ที่กรุงเทพฯ มากที่สุด

จากข้อมูลรายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดของคนต่างชาติ Q1 ปี 65 เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสภาพตลาดมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้รู้ถึงความต้องการคอนโด แยกระดับประเภทห้อง ราคา ว่าแบบไหนเป็นที่นิยมสูงที่สุด รวมถึงทราบด้วยว่าคนชาติไหนที่สนใจซื้อคอนโดในประเทศไทย และมักจะซื้อในพื้นที่ไหน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เราสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการจะลงทุนในคอนโดเพื่อปล่อยขายต่อให้กับชาวต่างชาติ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์

ห้องชุดของคนต่างชาติ Q1 ปี 65

จาก REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ดัชนีราคาบ้านจัดสรร

ดัชนีราคาห้องชุด

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าฯ

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  โอนคอนโด ต่างชาติโอนคอนโด การลงทุน