ปัจจัยใดบ้าง สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย
Loading

ปัจจัยใดบ้าง สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566
ปัจจัยใดบ้าง สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย คือ ตัววัดราคาเฉลี่ยของห้องชุดโครงการอาคารชุดหรือว่าคอนโดที่มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป แต่ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญมากตัวเลขหนึ่งสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพราะสามารถใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินแนวโน้มราคาคอนโดในตลาดได้ว่าสูงขึ้นหรือต่ำลง จนนำไปสู่การตัดสินใจได้ว่าราคาคอนโด ณ ขณะนั้น ๆ เหมาะสมกับการเข้าซื้อหรือขายต่อตามกลยุทธ์การลงทุนของตัวเองหรือไม่

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ได้แก่

 1. สถานการณ์เศรษฐกิจ

  หากสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง ก็จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ราคาคอนโดโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ให้สอดคล้องต่อการสนับสนุนการขายที่เหมาะสมกับอัตราดอกเบี้ย ณ ขณะนั้น

 2. ความต้องการคอนโดของตลาด

  ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการผลักดันให้ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายมีการเปลี่ยนแปลง โดยหากแนวโน้มในตลาดมีความต้องการคอนโดมากขึ้น ก็อาจส่งผลทำให้ราคาคอนโดพุ่งสูงขึ้นได ในขณะที่หากตลาดมีความต้องการคอนโดน้อยลง ราคาคอนโดก็อาจปรับตัวลงได้ เพื่อกระตุ้นการระบายสต็อก

 3. นโยบายของภาครัฐ

  ในสถานการณ์ที่ภาครัฐสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ มีการออกนโยบายเพื่อกระตุ้นการซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ราคาคอนโดก็อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ อันเนื่องมาจากผู้ประกอบการโครงการห้องชุด อาจนำนโยบายของรัฐมาสนับสนุนการปรับราคาคอนโดเพื่อกระตุ้นการขายให้ได้ยอดมากขึ้นได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

 4. ทำเลที่ตั้งโครงการห้องชุด

  โดยปกติแล้วราคาคอนโดรวมถึงที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ นั้นจะมีการปรับตัวของราคาที่สูงเมื่อเวลาผ่านไปอยู่แล้ว โดยปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบคอนโด ที่หากมีการพัฒนาให้เจริญมากขึ้น มีรถไฟฟ้ามาสร้างใกล้ ๆ หรือสร้างเสร็จแล้ว มีห้างมาเปิด มีการตัดถนน ฯลฯ ราคาของคอนโดก็จะยิ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกได้

 5. ผู้ประกอบการคอนโดปรับราคาขาย

  ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายโดยตรง ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เลยก็ได้ เพราะหากผู้ประกอบการต้องการระบายสต็อกออกเพื่อสร้างกระแสเงินสด ก็อาจมีการปรับกลยุทธ์ราคา ทำราคาโปรโมชั่นที่ลดลงกว่าเดิม อันเป็นผลทำให้ดัชนีราคาปรับตัวลดลงได้ทันที

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้จากหลาย ๆ ปัจจัยแวดล้อม จึงทำให้นักลงทุน หรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัย ควรให้ความสำคัญกับการติดตามตัวเลขดัชนีราคาให้ดีให้เท่าทันสถานการณ์ เปรียบเทียบดัชนีราคากับช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อประเมินแนวโน้มให้ได้แม่นยำที่สุด เพราะจะช่วยให้สามารถตัดสินใจซื้อหรือขายคอนโดในจังหวะเวลาที่ทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดตามต้องการ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ความเปลี่ยนแปลง ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ การขาย