อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง มีผลต่อการลงทุนอสังหาฯ อย่างไร
Loading

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง มีผลต่อการลงทุนอสังหาฯ อย่างไร

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง มีผลต่อการลงทุนอสังหาฯ อย่างไร


ในการลงทุนอสังหาฯ นั้น นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่านักลงทุนผู้มีประสบการณ์ ก็ล้วนแล้วแต่จะต้องให้ความสำคัญกับ “อัตราดอกเบี้ย” อย่างมากแบบชนิดที่เรียกว่าควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้น หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจทั้งหมด กล่าวคือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้น ดอกเบี้ยธนาคารอื่น ๆ ทั่วประเทศก็จะปรับขึ้นตามไปด้วย และเช่นเดียวกันหากอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลง ดอกเบี้ยธนาคารอื่น ๆ ทั่วประเทศก็จะปรับลงตามไปด้วย

 

ทั้งนี้ เหตุผลที่นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการติดตามอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลต่อการลงทุนอสังหาฯ โดยตรง ดังต่อไปนี้

 

  1.  ผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้าน

เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ คนที่ต้องผ่อนชำระหนี้เมื่อซื้ออสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าคอนโด เพราะเวลาที่คนจะตัดสินใจซื้อบ้าน ก็มักจะเลือกขอกู้กับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ ๆ เพื่อให้ค่างวดผ่อนต่อเดือนถูกที่สุด แต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับตัวขึ้นนั้น ก็จะทำให้ทุกธนาคารต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตามธนาคารกลางแห่งประเทศไทย ทำให้ค่างวดเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อของคนที่ต้องการที่อยู่อาศัย ทำให้ไม่อยากที่จะซื้อในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว เพราะกังวลว่าจะต้องแบกรับภาระค่างวดผ่อนหนักเกินไป จนอาจให้เกิดปัญหาการเงินตามมาภายหลังได้

 

  1. ผลกระทบต่อนักลงทุน

ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่ซื้ออสังหาฯ บ้าน หรือคอนโดเพื่อขายต่อ หรือปล่อยเช่า ก็ล้วนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไม่มากก็น้อยทั้งสิ้น โดยหากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ผู้คนไม่อยากซื้อบ้าน ซื้อคอนโด นักลงทุนที่ซื้อบ้านหรือคอนโดเอาไว้ขายต่อปล่อยเช่า ก็จะปล่อยของ ๆ ตัวเองออกยากมากขึ้น จึงไม่สามารถที่จะทำกำไรได้ตามเป้าหมาย หรือพูดให้ง่ายขึ้นไปอีกก็คือ หากนักลงทุนไม่ได้ติดตามอัตราดอกเบี้ยว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร แล้วเกิดไปลงทุนซื้ออสังหาฯ ไว้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น ก็จะทำให้ปล่อยของออกยาก และต้องแบกรับภาระค่างวด หรือค่าใช้จ่ายในการถือครองอสังหาฯ ด้วยตัวเอง ซึ่งหากไม่ได้มีมีการบริหารจัดการเงินเป็นอย่างดีแล้ว ก็อาจถึงขั้นทำให้เกิดปัญหาการเงินและสูญเสียอสังหาฯ ที่ครอบครองไปได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผ่อนไม่ไหวแล้วถูกยึด หรือต้องปล่อยขาย ปล่อยเช่าในราคาขาดทุน ที่ทำให้ไม่ได้กำไรตามเป้าหมาย

 

  1.  ผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจอสังหาฯ

เมื่อผู้ต้องการซื้ออสังหาฯ ไม่กล้าซื้อ เมื่อนักลงทุนมองไม่เห็นโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนอสังหาฯ ผลกระทบต่อเนื่องที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ก็คือจะทำให้ภาคธุรกิจอสังหาฯ ชะลอตัวลง เนื่องจากไม่มีกำลังซื้อเข้าสู่ตลาดเลยทั้งจากผู้อยู่อาศัยจริงและนักลงทุน สุดท้ายแล้วผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาฯ จะได้รับผลกระทบ เพราะขายอสังหาฯ ไม่ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้ ไม่มีกระแสเงินสดมาหมุนเวียนในธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ต้องชำระหนี้ทางธุรกิจที่มีซึ่งแน่นอนว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น ก็จะยิ่งต้องแบกรับภาระหนักขึ้นไปอีก จนส่งผลให้เกิดโดมิโนเอฟเฟคอื่น ที่กระทบต่อทุกคนในภาคธุรกิจ และอาจเลวร้ายไปถึงขั้นทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้เลย หากบริษัทอสังหาฯ เกิดปัญหาการเงินต้องปลดพนักงานออกจำนวนมาก หรือเกิดภาวะล้มละลาย

 

จากภาพรวมผลกระทบที่กล่วไปในข้างต้น จะทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการชี้ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัยพ์ ว่าจะให้เป็นไปในทิศทางใด รวมถึงยังสามารถบอกแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้น สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ ทุกคนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างใกล้ชิด ให้เท่าทันในทุกสถานการณ์ เพื่อให้สามารถปรับแผนการลงทุนของตัวเองได้อย่างเหมาะสม ให้ลงทุนอสังหาฯ ได้อย่างปลอดภัย เสี่ยงน้อย และมีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

TerraBK

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย

Tags :  อัตราดอกเบี้ย เปลี่ยนแปลง ลงทุนอสังหาฯ