ก่อนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ต้องรู้อะไรบ้าง
Loading

ก่อนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ต้องรู้อะไรบ้าง

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566
ก่อนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ต้องรู้อะไรบ้างการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือคนทั่วไปที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัย จำเป็นจะต้องศึกษาขั้นตอนให้เข้าใจ และดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาภายหลัง โดยก่อนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์นั้น มี 4 เรื่องหลัก ๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมในการดำเนินการให้ถูกต้องดังต่อไปนี้

 

  1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ละเอียดรอบคอบ

เอกสารสัญญาซื้อขายนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสุดที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ซึ่งนักลงทุนหรือผู้ที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดหลาย ๆ คน เมื่อเห็นเอกสารจำนวนหน้ามาก ๆ ที่เป็นภาษาอ่านเข้าใจไม่ง่ายแล้ว ก็มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ และอ่านเพียงผ่าน ๆ ไปเท่านั้น ทำให้อาจมองข้ามข้อผิดพลาดบางอย่างไป ซึ่งในเอกสารสัญญานั้นจะมีรายละเอียดระบุอยู่หลายอย่าง อาทิ ซื่อของคู่สัญญา ทรัพย์สินที่ตกลงจะซื้อขายกัน ราคา วิธีการชำระเงิน ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ดังนั้น หากเราไม่ตรวจให้ละเอียด แล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ก็อาจทำให้ต้องมามีปัญหาภายหลังได้

 

  1. ตรวจสภาพความเรียบร้อยบ้านและคอนโดให้ดี

เรื่องสัญญาผ่านไป อีกสิ่งสำคัญต่อมาก่อนโอนกรรมสิทธิ์คือ การตรวจสภาพบ้านหรือคอนโดให้ดี ว่ามีจุดใดบ้างหรือเปล่าที่เสียหาย ชำรุด หรือมีปัญหา เพราะหากโอนไปแล้วมาพบจุดที่ต้องแก้ไขทีหลัง ก็จะกลายเป็นประเด็นว่าจะผู้ขายจะรับผิดชอบหรือไม่ หรือว่าผู้ซื้อต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอง เพราะอาจระบุได้ไม่ชัดเจนว่า ความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่รับโอนไปแล้วกันแน่ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท หลีกให้พ้นปัญหาค่าใช้จ่ายที่ตามมาจากการซ่อมแซม การตรวจสภาพความเรียบร้อยบ้านและคอนโดให้ดีก่อนโอนกรรมสิทธิ์จึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ ตรวจผ่าน ๆ แบบไม่ใส่ใจไม่ได้เด็ดขาด

 

  1. เตรียมเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์ให้พร้อม

ในวันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์กันนั้น ยังจำเป็นต้องเตรียมเอกสารอีกหลายอย่าง อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่เดิม ถ้ามีคู่สมรสก็ต้องเตรียมเอกสารสำหรับคู่สมรสด้วย เป็นต้น ซึ่งการที่เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนนั้น ข้อเสียก็คืออาจทำให้การโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้า ไม่ราบรื่น และต้องเสียเวลากันทุกฝ่ายได้

 

  1. เตรียมค่าใช้จ่ายในการโอนให้ครบถ้วน

เรื่องค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ถือเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทั้งนักลงทุนและผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทั่วไปมักทำผิดพลาด คือไม่ได้เตรียมเอาไว้ก่อนให้พร้อม เพราะคิดแต่เพียงว่ากู้สินเชื่อมาซื้อ ไม่ได้จ่ายเงินเต็ม คิดว่ามีเพียงแค่ภาระค่างวดผ่อนเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบ แต่ในความเป็นจริงยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องชำระอีก อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจ ค่าอากรแสตมป์ ค่าจดจำนอง เป็นต้น ซึ่งรวม ๆ แล้วก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ไม่น้อย ที่หากไม่ได้เตรียมเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้วปุบปับต้องการจ่ายเลยนั้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาการเงินตามมาภายหลังได้ ดังนั้น ก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ เราจะต้องตระหนักไว้เสมอว่า จะมีค่าใช้จ่ายอีกก้อนหนึ่งที่ต้องจ่าย เพื่อให้วางแผนเตรียมเงินจำนวนนี้เอาไว้วแบบไม่ให้เกิดปัญหาการเงินขึ้นในชีวิต

 

การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ สำหรับทั้งนักลงทุนหรือคนทั่วไปที่ต้องการซื้อบ้านซื้อคอนโดนั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรอย่างยิ่งต่อการศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียด สิ่งสำหรับนักลงทุนด้วยแล้ว การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนนั้นถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการเงินในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ ให้ตัดสินใจซื้อขายคอนโดได้โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดที่มี รวมถึงยังใช้ประโยชน์จากการจัดโปรโมชั่นเรื่องส่วนลดค่าใช้จ่ายวันโอนเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าซื้ออสังหาฯ ได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

DDproperty

ThinkOfLiving

PropertyHub

Tags :  โอนกรรมสิทธิ์ อสังหาริมทรัพย์