ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ดัชนีราคา ค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานเกิดการเปลี่ยนแปลง
Loading

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ดัชนีราคา ค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานเกิดการเปลี่ยนแปลง

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ดัชนีราคา ค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานเกิดการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ถือเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพราะจะทำให้ทราบถึงแนวโน้มราคาบ้านได้ว่า จะปรับตัวสูงขึ้นหรือต่ำลง ซึ่งถ้าราคาก่อสร้างบ้านสูงขึ้น ก็บ่งบอกได้ว่าราคาบ้านในตลาดจะสูงตามขึ้นไปด้วย ในขณะที่หากดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านต่ำลง ก็แสดงว่าแนวโน้มราคาบ้านในตลาดจะต่ำลงนั่นเอง โดยปัจจัยหลัก ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน มีดังต่อไปนี้

 

  1. ค่าตอบแทนงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบสูงขึ้น

กว่าจะได้บ้านอกมาหนึ่งหลังนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการมีแบบบ้านเสียก่อน โดยแบบบ้านนั้นจะเป็นตัวกำหนดขนาด ฟังก์ชั่น รูปแบบของบ้าน ซึ่งยิ่งบ้านมีขนาดใหญ่แค่ไหน ฟังก์ชั่นใช้สอยเยอะเพียงใด ก็จะยิ่งทำให้ราคาบ้านสูงขึ้นได้ นอกจากแบบบ้านที่เป็นดีไซน์ทั้งภายในภายนอกแล้ว ก็จะมีในส่วนของเรื่องการออกแบบระบบน้ำ ระบบไฟ งานสุขาภิบาลภายในบ้านด้วย ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะถ้างานวางระบบเหล่านี้ไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน ก็จะทำให้การอยู่อาศัยในบ้านนั้นเป็นไปอย่างไม่มีคุณภาพ ซึ่งงานออกแบบก่อนสร้างและงานระบบต่าง ๆ ภายในบ้านเหล่านี้ ก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ ซึ่งหากค่าแรงของผู้รับผิดชอบส่วนงานต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้มีการเปลี่ยนแปลง สูงขึ้นหรือลดต่ำลง ก็จะส่งผลทำให้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานเปลี่ยนแปลง สูงขึ้นหรือต่ำลงตามไปด้วยนั่นเอง

 

  1. ค่าวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ในการก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งนั้นนอกจากค่าแรงงานในส่วนต่าง ๆ แล้ว อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญและถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ ก็คือ ค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ คอนกรีต เหล็ก ไม้ กระเบื้อง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น ซึ่งยิ่งบ้านหลังใหญ่มากเท่าไร ก็ยิ่งต้องใช้ค่าวัสดุเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้น จึงทำให้แน่นอนว่าหากสถานการณ์ค่าวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะราคาสูงขึ้นหรือต่ำลง ก็จะส่งผลกระทบทำให้ราคาบ้านเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน จึงเคลื่อนไหวตามค่าวัสดุก่อสร้างอย่างแยกกันไม่ได้

 

  1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ค่าแรงในการก่อสร้าง ค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้าน จะสูงขึ้นหรือต่ำลงนั้น ปัจจัยสำคัญหลัก ๆ ที่มีอิทธิพลโดยตรงก็คือ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครนขึ้น ที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดนั้น ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น ส่งผลทำให้ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ เหล็ก ซึ่งขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เมื่อราคาต้นทุนเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานจึงขยับสูงขึ้นตาม ในขณะเดียวกัน หากช่วงใดแรงงานขาดแคลน เศรษฐกิจไม่ดีข้าวของแพง ทำให้ค่าแรงพุ่งสูงขึ้น หรือเป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อ ก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปทำให้ค่าจ้างงานก่อสร้างในหมวดต่าง ๆ ขยับตัวสูงขึ้น และส่งผลต่อดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรให้สูงขึ้นตามไปด้วย

 

เมื่อใดก็ตามที่ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อนั้นแนวโน้มของอสังหาฯ ในตลาดก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น สำหรับนักลงทุนแล้ว การเฝ้าติดตามข้อมูลสถานการณ์ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในแต่ละช่วงเวลาในการลงทุน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาบ้านในตลาดได้เป็นอย่างดี อันนำไปสู่การวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนอสังหาฯ ของตัวให้ปลอดภัย เสี่ยงน้อย และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากที่สุด

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Tags :  ดัชนีราคา ค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน