ผู้ประกอบการเสี่ยงเจอปัญหาใหญ่ ถ้ามองข้ามข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย
Loading

ผู้ประกอบการเสี่ยงเจอปัญหาใหญ่ ถ้ามองข้ามข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566
ผู้ประกอบการเสี่ยงเจอปัญหาใหญ่ ถ้ามองข้ามข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย หมายถึง ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายในช่วงที่ทำการสำรวจ แต่ก่อสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อย ถือเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญอย่างมากต่อนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพราะเป็นข้อมูลที่ทำให้ทราบแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ตลอดจนสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดด้วย โดยหากผู้ประกอบการมองข้ามข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายไป จะเสี่ยงเกิดปัญหาใหญ่หลาย ๆ ประการ ดังต่อไปนี้

 

  1. เสี่ยงขาดทุนจากการเปิดโครงการใหม่แล้วขายไม่ได้

ในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายในตลาดเป็นจำนวนมาก จะเป็นหลักฐานหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ากำลังซื้อในตลาดหายไป ความต้องการที่อยู่อาศัยลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างหนัก ดังนั้น หากผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัยพ์ไม่ทราบข้อมูลจุดนี้ว่ามีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายในตลาดเป็นจำนวนมาก แล้วยังดำเนินการเปิดโครงการใหม่มาเพิ่มในตลาด ก็อาจเป็นไปได้สูงมากที่จะต้องเจอกับสภาวะวิกฤตไม่สามารถขายที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้เสี่ยงขาดทุนอย่างหนักได้

 

  1. พลาดโอกาสที่จะทำกำไรจากการเปิดตัวโครงการใหม่

ในกรณีที่จำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายมีน้อย จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ระดับหนึ่งว่าตลาดที่อยู่อาศัยเป็นที่ต้องการ เศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโต ผู้คนมีกำลังซื้อ หรืออาจมีนโยบายจากภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาฯ ทำให้เกิดการซื้อถือครองที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากขึ้น ดังนั้น หากผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้มีข้อมูลความเคลื่อนไหวดังที่กล่าวมานี้ล่ะก็ จะทำให้ไม่เห็นว่าตลาดมีกำลังซื้อ จนเสี่ยงพลาดโอกาสเปิดตัวโครงการใหม่ที่จะสามารถสร้างยอดขายและผลักดันกำไรให้กับบริษัทไปอย่างน่าเสียดาย

 

  1. พลาดโอกาสในการวางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายนั้น จะมีการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในปัจจุบันกับช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้เห็นแนวโน้วของสถานการณ์ตลาดอย่างชัดเจนว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยในปัจจุบันและอนาคตนั้นมีทิศทางเป็นไปแบบใด ผู้คนมีความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นหรือว่าลดลง สภาพเศรษฐกิจเกื้อหนุนกับการซื้อที่อยู่อาศัย หรือผลักดันให้ภาคอสังหาฯ ชะลอตัว โดยหากผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายที่ถูกต้องแม่นยำอยู่ในมือ จะช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจน้อยลง และเพิ่มโอกาสสำเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น

 

ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัยพ์ในตลาดนั้นมีหลากหลายบริษัท แต่ละบริษัทล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างกำไรจากการขายที่อยู่อาศัยให้ได้มากที่สุด ดังนั้น ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายในตลาด จึงถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทุกคนวางแผนการดำเนินธุรกิจของตัวเองได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ สามารถมองเห็นจังหวะและโอกาสในการทำธุรกิจได้อย่างชัดเจนและป้องกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจได้มากที่สุด ทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนมากขึ้น

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

สถิติอสังหาริมทรัพย์หมวดที่อยู่อาศัย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย

Tags :  ผู้ประกอบการ เสี่ยงเจอปัญหาใหญ่ ที่อยู่อาศัย