สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ บอกสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยได้อย่างไรบ้าง
Loading

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ บอกสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยได้อย่างไรบ้าง

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566
สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ บอกสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยได้อย่างไรบ้าง

59_5844_1689919140_79596 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ถือเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพราะมีส่วนช่วยสำคัญในการเป็นข้อมูลสำหรับใช้วางแผนการลงทุน จับจังหวะในการเข้าซื้อขายอสังหาฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่นั้น หมายถึง สินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติให้กับลูกค้าผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหม่ที่อยู่ระหว่างงวด ณ สิ้นไตรมาส

 

2 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย

ที่ประเมินได้จากข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัย

บุคคลทั่วไปปล่อยใหม่

นักลงทุนอสังหาฯ ที่ติดตามข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่อย่างใกล้ชิด จะสามารถใช้ข้อมูลที่มีในการประเมินสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยได้ 2 สถานการณ์หลัก ๆ ได้แก่

 

  1. สถานการณ์ตลาดมีความเสี่ยงสูง

ข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึง “อุปสงค์” หรือปริมาณความต้องการที่อยู่อาศัยในตลาด ซึ่งหากพบว่าตัวเลขสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่มีจำนวนลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า ก็สะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนมีความต้องการที่อยู่อาศัยน้อยลง หรืออีกนัยหนึ่งคือยังต้องการที่อยู่อาศัยเหมือนเดิม แต่ไม่มีกำลังซื้อ ไม่มีความสามารถในการขอกู้อนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยผ่าน ซึ่งเหตุผลที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อให้ผ่านได้ง่ายนั้น ก็อาจเป็นเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดี มีภาวะเงินเฟ้อสูง หนี้ครัวเรือนสูง การจ้างงานลดต่ำ ฯลฯ ซึ่งทำให้ธนาคารไม่มั่นใจว่า ผู้ขอกู้ซื้อบ้านจะสามารถผ่อนชำระค่างวดได้ไหว จึงเข้มงวดเรื่องการปล่อยกู้สินเชื่อมากขึ้น ทำให้ตัวเลขสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ลดลงนั่นเอง และในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ นักลงทุนอสังหาฯ ก็จะเป็นจะต้องระมัดระวังให้มาก ในการเข้าซื้ออสังหาฯ เพื่อเป้าหมายในการขายต่อทำกำไร เพราะกำลังซื้อของลูกค้าหดหายไป โอกาสในการขายอสังหาฯ ออกได้ตามเป้านั้นก็จะเป็นไปได้ยากขึ้น

 

  1. สถานการณ์ตลาดมีโอกาสเปิดกว้าง

ในทางตรงกันข้าม หากข้อมูลตัวเลขสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ มีจำนวนสูงขึ้นจากช่วงเวลาก่อนหน้า และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น จะสะท้อนให้นักลงทุนเห็นถึงโอกาสในการทำกำไรจากการขายบ้านและคอนโดมากขึ้น เพราะการที่ตัวเลขสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่สูงขึ้น หมายถึงการที่ตลาดมีความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้น และธนาคารก็สามารถอนุมัติสินเชื่อผ่านได้จำมากขึ้น อันอาจเป็นผลมาจากเศรษฐกิจดี ผู้คนมีความมั่นคงทางการเงิน มีกำลังซื้อสูง มีความสามารถในการผ่อนชำระสูง ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยแบบนี้ นักลงทุนจึงมีโอกาสขายบ้านหรือคอนโดออกได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง

 

อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่จะใช้ประเมินสถานการณ์ตลาดได้ แต่ก็จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วยเช่นกัน เพื่อให้แผนการลงทุนมีความแม่นยำและปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงนักลงทุนยังจำเป็นจะต้องใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมอย่างรอบคอบ ต้องสำรวจความพร้อมทางการเงินของตัวเองเป็นอย่างดีก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลขสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ที่มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น แม้จะสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ตลาดที่เปิดกว้าง มีโอกาสสูง แต่ก็ถือว่ามีการแข่งขันสูงด้วยเช่นกัน นักลงทุนจึงต้องประเมินสถานการณ์ให้รอบคอบ และมีกลยุทธ์ในการลงทุนที่เฉียบคมเพื่อให้สามารถเป็นต่อหรือเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดได้ ทำให้สามารถขายอสังหาฯ ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ติดตามข้อมูลสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยได้ก่อนใครทุกไตรมาส เพียงเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.reic.or.th

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

Tags :  สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย บุคคลทั่ว สถานการณ์ตลาด ที่อยู่อาศัย