ผังเมืองสำคัญแค่ไหน กับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
Loading

ผังเมืองสำคัญแค่ไหน กับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566
ผังเมืองสำคัญแค่ไหน กับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

61_56518_1689919624_78034 ผังเมือง คือ การกำหนดขอบเขตของพื้นที่ดินในประเทศให้เป็นสัดส่วน โดยมีนโยบายควบคุม เป็นกฎหมาย เป็นระเบียบอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนใดไว้สำหรับใช้ทำกิจกรรมใด ๆ ได้บ้าง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการอยู่อาศัย การทำธุรกิจและการรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ สำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุกคนนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความรู้จักกับผังเมืองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน โดยประโยชน์ของการเข้าใจผังเมืองต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น มีดังต่อไปนี้

 

  1.  ช่วยให้วางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในผังเมืองนั้นจะมีการกำหนดโซนที่ดินออกเป็นสีต่าง ๆ และแต่ละสีก็จะหมายถึงประเภทของที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น โซนสีเป็นโซนที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย โซนสีแดง เป็นโซนที่ดินสำหรับใช้พัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม โซนสีม่วง เป็นโซนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งการที่นักลงทุนเข้าใจผังเมือง ก็จะทำให้มองภาพออกว่าที่ดินตรงส่วนไหนบ้างที่มีโอกาสเติบโต ได้รับการพัฒนา และสามารถมีราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งถ้ามีความเข้าใจในผังเมือง ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ทำเลพื้นที่เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะทำให้สามารถวางแผนการลงทุนในที่ดินให้ประสบความสำเร็จและทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

  1. ช่วยให้เลือกที่ดินในการอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม

ในมุมของนักลงทุนที่ต้องการที่ดินเพื่อที่จะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยและขายต่อทำกำไรนั้น การไม่รู้จักผังเมืองจะทำให้อาจเลือกซื้อที่ดินผิดประเภทที่ไม่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ตามที่การ หรืออาจเลือกซื้อที่ดินที่ไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยได้มากนัก ทำให้เมื่อนำไปพัฒนาไปเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว ไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่สงบ มีคุณภาพ รายล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี ยกตัวอย่าง เช่น โซนสีเหลืองในผังเมือง หมายถึงที่ดินที่มีผู้อยู่อาศัยบางเบา จึงทำให้เมื่อนำไปพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว จะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ชอบความสงบ ไม่พลุกพล่านวุ่นวาย ในขณะที่โซนสีน้ำตาลในผังเมือง จะหมายถึงที่ดินที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นมาก อยู่ติดเมืองชั้นใน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แต่ก็มีพื้นที่น้อยที่ไม่เหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบ และยังไม่เหมาะกับคนที่ชอบอยู่ในเมืองที่ผู้คนพลุกพล่านอีกด้วย เป็นต้น ดังนั้น หากนักลงทุนไม่เข้าใจความหมายของผังเมือง ก็จะทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

 

  1. ช่วยให้ไม่ทำผิดกฎหมายผังเมือง

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในการผังเมืองนั้นจะมีนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า กิจกรรมใดบ้างที่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่แต่ละโซน เช่น โซนสีเหลืองที่เป็นที่อยู่อาศัยที่มีผู้คนบางเบา ก็จะมีแบ่งแยกไปอีกว่า บริเวณใดสามารถสร้างบ้านเดี่ยวได้ บริเวณใดสร้างทาวน์เฮาส์ได้ หรือบริเวณใดสร้างคอนโดได้ เป็นต้น ซึ่งหากนักลงทุนไม่ทราบในรายละเอียดข้อบังคับของการผังเมือง ก็อาจทำให้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปอย่างผิดรูปแบบ ผิดกฎหมาย ซึ่งจะกลายมาเป็นปัญหาภายหลังที่เสี่ยงทำให้การลงทุนล้มเหลวและต้องสูญเสียเงินลงทุน โอกาส และเวลาอย่างมหาศาลได้

 

ผู้คนจะอยู่ในบ้าน ในที่อยู่อาศัยของตัวเองได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น จุดเริ่มต้นก็มาจากการพัฒนาที่ดิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกต้องตามกฎผังเมือง ดังนั้น หากนักลงทุนไม่เข้าใจเรื่องผังเมืองแล้ว ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวางแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยิ่งกับนักลงทุนที่มีเป้าหมายในการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อนำมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อนั้น ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องผังเมืองเป็นอันดับแรกสุด เพราะถ้าเลือกที่ดินผิดประเภทก็เหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกผิดพลาด ที่อาจส่งผลเสียตามมามากมายแบบที่ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

SmartFinn

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Tags :  ผังเมือง สำคัญ ลงทุน อสังหาริมทรัพย์