ราคาประเมินคอนโด เรื่องสำคัญที่นักลงทุนอสังหาฯ ต้องรู้
Loading

ราคาประเมินคอนโด เรื่องสำคัญที่นักลงทุนอสังหาฯ ต้องรู้

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566
ราคาประเมินคอนโด เรื่องสำคัญที่นักลงทุนอสังหาฯ ต้องรู้

89_3662_1689934473_20221

นักลงทุนอสังหาฯ สายการลงทุนในคอนโดไม่ว่าจะเป็นสไตล์ซื้อแล้วปล่อยขายต่อทำกำไรส่วนต่าง หรือเป็นสายซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า มีสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัย และมีโอกาสทำกำไรได้สูงสุดก็คือ การเข้าซื้อคอนโดในราคาที่ถูกที่สุด ซึ่งการที่นักลงทุนจะสามารถหาจังหวะเข้าซื้อคอนโดในราคาที่ดีที่สุดได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักราคาประเมินคอนโด

 

ราคาประเมินคอนโดคืออะไร

สำคัญแค่ไหนกับนักลงทุนอสังหาฯ

 

ราคาประเมินคอนโด หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ราคาประเมินห้องชุดหรืออาคารชุด คือ ราคากลางที่กำหนดเป็นมาตรฐานมูลค่าของคอนโดเอาไว้ เพื่อประโยชน์หลัก ๆ 2 ประการ ได้แก่

  1. เพื่อนำมาใช้คำนวณค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการซื้อขายคอนโด การขอสินเชื่อเพื่อซื้อคอนโด ทำให้เวลาทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับคอนโดนั้น สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  2. เพื่อเป็นราคากลางสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ซื้อหรือขายคอนโด ให้สามารถประเมินได้ว่าราคาที่จะซื้อจะขายกันนั้นเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน ถูกหรือแพงเกินไปหรือไม่ รวมถึงยังใช้ประกอบการคิดคำนวณต้นทุนกำไร ตลอดจนผลตอบแทนจากการเช่าได้ด้วยว่า จะต้องคิดราคาขายราคาปล่อยเช่าเท่าไร จึงสามารถทำให้ได้กำไรตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้

 

ราคาประเมินคอนโด

ค้นหาได้จากที่ไหนบ้าง

 

ราคาประเมินคอนโดในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 แหล่ง คือ ราคาประเมินคอนโดจากกรมธนารักษ์ ซึ่งจะเป็นราคาประเมินมาตรฐานที่เป็นราคากลาง ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะเป็นราคาประเมินที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ส่วนอีกแหล่งหนึ่งคือ ราคาประเมินจากภาคเอกชน ซึ่งได้แก่จากธนาคารหรือบริษัทที่ให้บริการประเมินราคาคอนโด แต่อย่างไรก็ตาม ราคาคอนโดของภาคเอกชนนั้น ก็ยังต้องอ้างอิงราคาประเมินจากกรมธนารักษณ์ด้วย ดังนั้น สำหรับการค้นหาราคาประเมินที่ทำได้ง่ายที่สุดและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จึงเป็นการค้นหาราคาประเมินจากกรมธนารักษ์นั่นเอง โดยสามารถเข้าค้นหาได้ที่ http://assessprice.treasury.go.th/ 

 

โดยทั่วไปแล้วราคาประเมินคอนโดจากกรมธนารักษ์ที่เป็นราคากลางนั้นจะต่ำกว่าราคาประเมินจากภาคเอกชน แต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลราคาที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประเมินมูลค่าของคอนโดที่จะซื้อจะขายได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักลงทุนอสังหาฯ คนใดก็ตามที่ไม่ให้ความสำคัญกับการค้นหาราคาประเมินคอนโดก่อนการซื้อขาย ก็ถือว่าจะมีความเสี่ยงโดยอาจซื้อคอนโดได้ในราคาที่แพงเกินไป แพงเกินกว่าราคาประเมินคอนโดมาก หรือไม่ก็ขายคอนโดออกไปในราคาที่ต่ำเกินไป หรือปล่อยเช่าไปในราคาที่ให้ผลกำไรไม่คุ้มค่ากับราคาประเมินคอนโด ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้การลงทุนล้มเหลวไม่ได้กำไรตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ หรืออาจจะได้กำไร แต่ก็เสียโอกาสที่จะทำให้ได้กำไรจากการลงทุนคอนโดมากขึ้น

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมธนารักษ์

DDproperty

Tags :  ราคาประเมินคอนโด นักลงทุนอสังหาฯ