โฮมโปรลดเพิ่ม5-20%ช่วยคนซ่อมบ้านภาคใต้
Loading

โฮมโปรลดเพิ่ม5-20%ช่วยคนซ่อมบ้านภาคใต้

วันที่ : 13 มกราคม 2560
โฮมโปรลดเพิ่ม5-20%ช่วยคนซ่อมบ้านภาคใต้

โฮมโปรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สั่ง 9 สาขาภาคใต้ ลดราคาวัสดุก่อสร้างให้ประชาชนซ่อมบ้านอีก 5-20% จากโปรโมชั่นปกติ

          นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ "โฮมโปร" เปิดเผยว่า หลังจากน้ำลดแล้วบริษัทได้ให้สาขาโฮมโปรใน 9 จังหวัดทางภาคใต้ จัดโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยการลดราคาวัสดุที่นำไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านเพิ่ม จากเดิมที่จัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่แล้ว 30-40% จะลดเพิ่มให้อีก 5-20% เป็นกรณี พิเศษ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โฮมโปรทั้ง 9 สาขาในภาคใต้ ส่วนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมพิเศษ จะยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ความเสียหายของแต่ละพื้นที่อาจเป็นช่วง 1-2 เดือน โดยจะประสานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึงและตรงกับความเดือดร้อนจริงๆ นอกจากนี้ยังได้บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ผ่านทางกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัด เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและการซ่อมแซมบ้าน

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยจะนำเงินที่ทาง โฮมโปรมอบให้ไปใช้จ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเจตนาด้วยความ รัดกุม โดยจะประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัย เพื่อสำรวจข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป ซึ่งการที่ภาคเอกชนได้ลงมา ร่วมให้ความช่วยเหลือ นับเป็นเรื่อง ที่ดีที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยรักสามัคคีกัน และไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ยากลำบาก

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์