Loading

พัฒนาเอสเอ็มอีรับเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2559
พัฒนาเอสเอ็มอีรับเขตศก.พิเศษ

นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้น เพื่อให้นักธุรกิจจังหวัดตราด จันทบุรี และสระแก้ว ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ไทยกัมพูชา จันทบุรี กล่าวว่า หากเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมกัน ทั้งจันทบุรี ตราด สระแก้ว เศรษฐกิจในแถบชายแดนจะเติบโต จันทบุรี อยู่ตรงกลางระหว่างสระแก้วและตราด รับอานิสงส์ด้วย การค้าการลงทุนในแถบนี้จะสูงขึ้นอย่างมหาศาล

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด