ธอส. ปล่อยกู้บ้านประหยัดพลังงาน
Loading

ธอส. ปล่อยกู้บ้านประหยัดพลังงาน

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
ธอส. จับมือ กฟผ. เข็นสินเชื่อบ้านประหยัดพลังงาน ชูดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3% คงที่ 3 ปี หนุนประชาชนทั่วไปสร้างบ้านเบอร์ 5 ตั้งเป้า 3 ปีขึ้นพรึ่บ 5 พันหลัง
        
          นายวิทยา แสนภักดี รอง กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคาร สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้ลงนามร่วมกับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการยกระดับบ้านประ หยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย เพื่อให้บริการทางการเงินด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านประหยัดพลังงานแก่ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย ประชาชนทั่วไป ให้สามารถซื้อหรือก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ตามแบบบ้านเบอร์ 5 ที่ผ่านตามข้อกำหนดโครงการของ กฟผ.

          ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อในโครงการบ้านประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่าปี 2565 ที่มีการอนุมัติสินเชื่อให้กับโครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขของธนาคารกว่า 13,000 ล้านบาท ที่คิดอัตราดอกเบี้ย 3.3-3.5% โดยดอกเบี้ยในโครงการบ้านประหยัดพลังงานคาดว่าจะต่ำกว่าอยู่ที่ไม่เกิน 3% คงที่ 3 ปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากเทียบกับดอกเบี้ยในตลาดที่อยู่ในช่วงขาขึ้น

          นายวิทยากล่าวอีกว่า ธอส.และ กฟผ.ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ปี (ปี 2566-2568) จำนวน 5,000 หลัง ซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานของประเทศได้ประมาณ 32.5 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 130 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 14,600 ตันต่อปี เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกตามทิศทางการพัฒนาประเทศ.
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ