Loading

รมว.พม.ชื่นชมบ้านเอื้ออาทรเข้มแข็ง

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561
พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์(ท่าอิฐ)ตั้งอยู่บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ของการเคหะแห่งชาติ พร้อมกันนี้นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผวจ.นนทบุรี และดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในโครงการฯร่วมให้การต้อนรับณบริเวณที่ตั้งโครงการ โดยพล.อ.อนันตพร ชื่นชมชุมชนนี้มาก
          พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์(ท่าอิฐ)ตั้งอยู่บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ของการเคหะแห่งชาติ พร้อมกันนี้นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผวจ.นนทบุรี และดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในโครงการฯร่วมให้การต้อนรับณบริเวณที่ตั้งโครงการ โดยพล.อ.อนันตพร ชื่นชมชุมชนนี้มาก

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์(ท่าอิฐ)เป็นโครงการที่มีความน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีพื้นที่รวม 34.9 ไร่ก่อสร้างเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น 40 อาคาร จำนวน 1,756 หน่วย แบ่งเป็นห้องชุดขนาด 24 ตารางเมตร จำนวน 160 หน่วย และห้องชุดขนาด 33 ตารางเมตร จำนวน 1,596 หน่วย พร้อมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน รวมทั้งยังมีอาคารศูนย์ชุมชนลานค้าตลาด สนามเด็กเล่น สนามเปตอง และสนามฟุตบอล ซึ่งได้มีการจดทะเบียนมอบโอนสาธารณูปโภคให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯดูแลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2559 ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 5,000 คน มีการขับเคลื่อนชุมชนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเช่นลดใช้ถุงพลาสติก

          ด้านการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดการบริหารจัดการดี และชุมชนเข้มแข็งจนได้รับรางวัล.