Loading

บ้านล้านหลังตอบล้านความต้องการ เรื่องบ้านของคนไทย

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงทำหน้าที่เป็น "สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย" เท่านั้น หากยังทำหน้าที่เป็น "ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน" โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะโครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซื้อ มีการสร้างถนนและสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการออกแบบด้วย "สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์" ที่สำคัญเป็นเคหะชุมชนที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรนับตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบัน
          ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงทำหน้าที่เป็น "สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย" เท่านั้น หากยังทำหน้าที่เป็น "ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน" โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะโครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซื้อ มีการสร้างถนนและสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการออกแบบด้วย "สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์" ที่สำคัญเป็นเคหะชุมชนที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรนับตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบัน

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า โครงการบ้านล้านหลัง ในขณะนี้มีมติเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว ภายใต้วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ซึ่งวัตถุประสงค์หลักจากโครงการนี้ คือ สานนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทย

          "สำหรับโครงการบ้านล้านหลัง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) วงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้กู้เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ในราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้น แบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1.1 กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี ผ่อนชำระเพียง 3,800 บาท/เดือน พร้อม 4 ฟรี ค่าธรรมเนียม กรณีผู้ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือ ผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาประกอบการพิจารณา เพื่อคำนวณรายได้เพิ่มเติม1.2 กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.00% ต่อปี ผ่อนชำระเพียง 3,800 บาท/เดือน" นายฉัตรชัย กล่าวเสริม

          ต่อมา 2.สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จัดทำที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-1.25% ต่อปี ทั้งนี้ธนาคารกำหนด Kick Off โครงการดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยจะเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์สินเชื่อเพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ จองสิทธิ์สินเชื่อเพื่อเลือกซื้อทรัพย์ที่พร้อมเข้าอยู่อาศัยภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จำนวนกว่า 30,000 หน่วย ได้จากแค็ตตาล็อกในเว็บไซต์ www.ghbmillionhome.com ซึ่งพร้อมเปิดให้เข้าชมเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

          อย่างไรก็ดีสำหรับ เว็บไซต์ www.ghbmillionhome.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และเป็นแค็ตตาล็อกสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขาย ไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้สืบค้นข้อมูลทรัพย์ ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ อาทิ รายการทรัพย์ทั้งหมดที่ธนาคารเป็นผู้จัดทำขึ้นบนเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขณะเดียวกันทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์การจองทรัพย์ที่เลือกในเว็บไซต์ โดยให้สิทธิ์การจอง 1 เลขบัตรประชาชน ต่อ 1 รายการทรัพย์ (รายการทรัพย์  1 รายการ ให้จองได้ไม่เกิน 2 สิทธิ์ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ด้านข้อความ SMS และเอกสารยืนยันจากทางธนาคาร เป็นการยืนยันการจองสิทธิ์เท่านั้นแต่ไม่ถือเป็นคำมั่นสัญญาในการให้สินเชื่อ เป็นต้น

          สำหรับทรัพย์ในกรุงเทพฯ มีจำนวน 14,000 หน่วย และทรัพย์ในภูมิภาค จำนวน 16,000 หน่วย ประกอบด้วย ทรัพย์มือหนึ่งจากผู้ประกอบการและการเคหะแห่งชาติ จำนวนกว่า 27,000 หน่วย ทรัพย์มือสองของ ธอส. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) รวมกว่า 3.000 หน่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนนำรหัสของรายการทรัพย์ที่เลือกในเว็บไซต์ ไปแสดงพร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อลงทะเบียนการจองในงาน "Kick Off โครงการบ้านล้านหลัง"

          ด้านงาน Kick Off โครงการบ้านล้านหลัง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะจัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 ส่วนในภูมิภาคจะจัดขึ้น ณ ที่ทำการสาขาที่ธนาคารกำหนด ซึ่งภายในงานนอกจากจะเปิดให้ผู้ที่สนใจจองที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบ้านแล้ว ยังมีการจัดแสดงข้อมูลของที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการ และยังมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านของ ธอส. ที่พร้อมให้บริการหรือคำแนะนำแก่ประชาชนที่สนใจอีกด้วย

          อย่างไรก็ดีทาง ธอส.จะแจ้งกำหนดการยื่นคำขอกู้เฟสแรกอีกครั้ง โดยกำหนดทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          โครงการบ้านล้านหลังจะเข้ามาเติมเต็มความฝันสำหรับประชาชนทุกคนที่อยากมีบ้านให้กับทุกกลุ่มอาชีพและช่วงอายุ ในราคาที่เข้าถึงได้ หรือสามารถใช้สินเชื่อดังกล่าวไปพัฒนาบ้านและที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ รวมทั้งสามารถเลือกทรัพย์ในทำเลต่างๆ ให้สอดรับกับการทำงานและอยู่อาศัย นับได้ว่าบ้านนอกจากจะเป็นปัจจัยพื้นฐานยังเป็นฐานรากในการสร้างสังคมให้เกิดสุขอันเริ่มจากสถาบันครอบครัว ซึ่งนี่ถือเป็นแนวทางที่ ธอส.ยืดมั่นและถือมั่นมาโดยตลอดในการ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" นายฉัตรชัย ศิริไล กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มที่สุขใจ

          'โครงการบ้านล้านหลังจะเข้ามาเติมเต็มความฝันสำหรับประชาชนทุกคนที่อยากมีบ้าน ให้กับทุกกลุ่มอาชีพและช่วงอายุ ในราคาที่เข้าถึงได้'