Loading

กคช.ลุยฟื้นฟูดินแดงหมื่นล.

วันที่ : 11 ตุลาคม 2561
ครม.ไฟเขียวให้ กคช. กว่า 1 หมื่นล้าน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2-4
          ครม.ไฟเขียวให้ กคช. กว่า 1 หมื่นล้าน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2-4

          นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ กคช.ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2 3 และ 4 รวมทั้งเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิม

          "ครม.มีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย วงเงินลงทุนรวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ" นายธัชพล กล่าว

          ทั้งนี้ กคช.ได้เดินหน้าแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยปี 2559-2568 โดยได้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยแปลงจีแล้วเสร็จ จำนวน  334 หน่วย
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ