Loading

การเคหะฯหนุนคนมีบ้าน ร่วมThailand Social Expo

วันที่ : 2 สิงหาคม 2561
การเคหะฯหนุนคนมีบ้าน ร่วมThailand Social Expo

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยการเคหะแห่งชาติมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมประชาชนคนไทยได้มีบ้านพักอาศัยที่สมบูรณ์แบบ การเคหะแห่งชาติ จึงจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสาหรับประชาชนที่มาผู้ซื้อบ้านพักอาศัยในงาน Thailand Social Expo 2018 วันที่ 3-5 สิงหาคม ณ Hall 5-8 อิมแพคเมืองทองธานี

นายธัชพลกล่าวว่า ในงานนี้การเคหะฯได้จัดเปิดขายโครงการราคาโปรโมชั่น 39 โครงการ ทั้งอาคารชุดและบ้านเดี่ยว หลากหลายทำเลทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้น 250,000 บาท ผ่อนสบายๆ เริ่มเพียง 1,300 บาทต่อเดือน อีกทั้งยังสามารถกู้ได้สูงสุด 100% อาทิ โครงการเคหะชุมชน มีทั้งที่โครงการออมเงิน โครงการร่มเกล้าที่จังหวัดนครปฐม เป็นต้น ราคาพิเศษสุด 250,000 บาท โดยจองเพียง 1,000 บาท หรือ โครงการบ้านเคหะประชารัฐ 29 โครงการ ที่มีทั้งอาคารชุดและบ้านเดี่ยว ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ราคาพิเศษ 250,000 บาท และ 390,000 บาท จองเพียง 3,000 บาท และสามารถกู้ได้สูงสุด 100% ผ่อนเริ่มต้น 1,000 บาท เป็นต้น และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ลงทะเบียนสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยผ่านแอพพลิเคชั่น "คนไทยมีบ้าน : Home for All"

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน