Loading

กคช.ปรับแผนผุด5บิ๊กโปรเจกต์ ดึงเอกชนร่วมทุน-นำร่องเชียงใหม่

วันที่ : 9 เมษายน 2561
กคช.ปรับแผนผุด5บิ๊กโปรเจกต์ ดึงเอกชนร่วมทุน-นำร่องเชียงใหม่

กคช.ลั่นปีโครงการร่วมทุนต้องเกิดขึ้น แจงอาจมีทั้งโครงการมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ปรับรูปโครงการร่วมทุนขนาดใหญ่ ดึงเอกชนเช่าที่ดินไปทำทั้ง 5 แปลง สัญญาเช่า 30 บวก 30 เผยปีนี้ได้เห็นแปลงหนองหอย จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ร่มเกล้า พร้อมเปิดรูปแบบการพัฒนาโครงการ

สืบเนื่องจากการเคหะแห่งชาติ(กคช.) องค์กรที่รับผิดชอบและดูแลการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้ โดยภาระหน้าที่ของกคช.ในปัจจุบันมีหลายโครงการที่ต้องดำเนินการ ทั้งการสนองนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก กคช.มีที่ดินในกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง และยังเป็นที่ต้องการของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) ว่า จะต้องทำให้เกิดขึ้นภายในปี 2561 โดยรูปแบบจะเป็นโครงการร่วมทุนมูลค่าต่ำกว่า 500 ล้านบาท ดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เช่น ที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่, ร่มเกล้า, โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 3 และ 4 และที่ลำลูกกา แต่ในการดำเนินงานอาจมีการกำหนดกรอบการมีที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอาจจะใช้วิธีแชร์ต้นทุนร่วมกับเอกชนในการดำเนินงาน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าฯกคช. เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมศักยภาพของกคช.ว่า มีหลายวิธีที่ดำเนินการ ซึ่งล้วนทำให้การใช้ทรัพย์สินและศักยภาพของกคช.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนแรก คือ โครงการร่วมดำเนินกิจการ:เคหะประชารัฐ-ภูมิภาค มุ่งพัฒนาโครงการขนาดเล็ก มูลค่าโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ

โดยกคช.จะให้การสนับสนุนภาคเอกชนในส่วนภูมิภาคหรือกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีที่ดินและเงินทุน แต่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ด้วยการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การสนับสนุนการยื่นขออนุมัติวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ กำกับดูแลการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง วาง แผนด้านการตลาดและการขายโครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้โครงการดังกล่าวมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง จูงใจให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น วางเป้าหมายพัฒนาจังหวัดละประมาณ 1,000 หน่วย รวมประมาณ 70,000 หน่วยทั่วประเทศ

"ทาง กคช.ได้มีการเชิญเอกชนที่สนใจเข้ามาฟัง แค่เดือนเดียวมีเข้ามา 30 โครงการ ซึ่งตอนนี้ เรามีเป้าหมายที่จะเข้าเป็นพี่เลี้ยงให้กับ 20 โครงการ คาดจะดำเนินได้ในครึ่งปีหลัง ซึ่งศักยภาพของ กคช.จะมีส่วนหนุนให้กับผู้ประกอบการ ช่วยการขาย เครดิตของ กคช. จะทำให้ผู้ประกอบได้รับแหล่งเงินที่อัตราดอกเบี้ยถูก เรื่องประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและกว้างขวาง และแม้ผู้ประกอบการจะเป็นโลว์คอสต์แบรนด์ แต่กำลัง Go Brand" ดร.ธัชพล กล่าว

ดร.ธัชพล กล่าวถึงโครงการร่วมลงทุน PPP ว่า ปีนี้จะต้องเห็นความร่วมมือดังกล่าว แต่รูปแบบจอยอินเวสเมนต์จะเปลี่ยนไป โดยจะเปิดให้เอกชนเช่าไปทำ มีระยะเวลา 30 บวก 30 เบื้องต้นจะมี 2 โครงการจาก 5 เป้าหมาย ได้แก่ โครงการ เชิงพาณิชย์ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ซึ่งที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของการพัฒนาที่ดินบนเนื้อที่ 25 ไร่ ได้แก่ เน้นโครงการผู้สูงอายุคาดพัฒนาได้ 1,000 ยูนิต โรงพยาบาล และคอมมูนิตี้มอลล์ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ร่มเกล้า อยู่ในช่วงการทำประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด ที่ดินดังกล่าวเหมาะสำหรับการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัย คอมมูนิตี้มอลล์ โดยมีการแบ่งที่ดินมาดำเนินการ 138 ไร่ จากทั้งหมด 700-800 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท

"เราปรับรูปแบบการทำ จากเดิมที่คิดจะเป็น จอยเวนเจอร์ แต่รูปแบบดังกล่าวอาจจะมีความเสี่ยง ทำให้เราปรับมาเป็นการให้เอกชนเช่าที่ดินแทน"

สำหรับผลการดำเนินงานช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.พ.61) ขาได้ 8,000 หน่วย หรือคิดเป็น 60% ของเป้าขายทั้งปีที่ 13,000 หน่วย และทำกำไรได้ 500 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมายที่วางไว้ ส่วนเป้าหมายกำไรทั้งปีวางไว้ 2,000 ล้านบาท

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา