Loading

การเคหะฯเตรียมเปิด ศูนย์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยฯ

วันที่ : 3 เมษายน 2561
การเคหะฯเตรียมเปิด ศูนย์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยฯ

นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กคช.จึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริหารงานขาย (NHA INNOVATION CENTER) เพื่อให้บริการงานขายแบบวันสต๊อปเซอร์วิส อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนข้อมูลนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับบ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายดุลมลชัยกล่าวอีกว่า สำหรับศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยฯ แบ่งพื้นที่ อาทิ พื้นที่บริการงานขายแบบ ซึ่งประชาชนสามารถเลือกชมโครงการและทำเลที่สนใจ ผ่านระบบการให้บริการค้นหาบ้านว่างพร้อมขาย และจองผ่านระบบจองบ้านออนไลน์ (Smart Device) สามารถจองได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ http://house.nha.co.th รวมทั้งวางเงินจองและทำสัญญาได้ทันที, พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยบ้านผู้สูงอายุ บ้านประหยัดพลังงาน แบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระบบก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง, พื้นที่จัดแสดงห้องตัวอย่างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ขนาดพื้นที่ห้อง 33 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องนอน พื้นที่อเนกประสงค์ ส่วนทำอาหารและห้องน้ำ

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ