Loading

เคหะฯลุยบิ๊กโปรเจกต์ดึงเอกชนร่วมทุน

วันที่ : 27 มกราคม 2561
เคหะฯลุยบิ๊กโปรเจกต์ดึงเอกชนร่วมทุน

การเคหะฯ เปิดโมเดลใหม่ ร่วมทุนภาคเอกชนพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ใหญ่เสนอ ครม.พิจารณาปีนี้

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กคช.มีที่ดินในกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งยัง เป็นที่ต้องการของภาคเอกชนในการพัฒนา เชิงธุรกิจ จึงมีแนวคิดพัฒนาที่ดินดังกล่าวให้เกิดรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้โครงการเคหะร่วมทุนและร่วมดำเนินกิจการเอกชน

ทั้งนี้ จึงเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนร่วมพัฒนาใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกโครงการร่วมดำเนินการ : เคหะประชารัฐ-ภูมิภาคเน้นพัฒนาโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ โดยการเคหะแห่งชาติจะให้การสนับสนุนภาคเอกชนในส่วนภูมิภาคหรือกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีที่ดินและเงินทุน แต่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ด้วยการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การสนับสนุนการยื่นขออนุมัติวงเงินสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมถึงกำกับดูแลการออกแบบ พร้อมควบคุมงานด้านการก่อสร้าง และร่วมวางแผนด้านการตลาดและการขายโครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้โครงการดังกล่าวมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยวางเป้าหมายการพัฒนาไว้จังหวัดละ 1,000 หน่วย รวมทั้งสิ้นประมาณ 7 หมื่นหน่วยทั่วประเทศ

สำหรับรูปแบบที่ 2 โครงการร่วมลงทุนพัฒนาเมืองประชารัฐ-สมาร์ทซิตี้ เน้นพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ 2556 ในลักษณะการให้สิทธิการเช่าที่ดินของ กคช.เป็นเวลา 30 ปี และสามารถต่อสัญญาเพิ่มได้อีก 30 ปี ในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer) ให้กับกลุ่มทุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

ขณะเดียวกัน กคช.จะขอสนับสนุนมาตรการจูงใจด้านภาษี รวมถึงดอกเบี้ยพิเศษ และขอผ่อนผันหลักเกณฑ์กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังเมือง) ให้แก่ ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายหลักใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ดินแดง ร่มเกล้า บางพลี เชียงใหม่ และลำลูกกา ซึ่งจะดำเนินโครงการในลักษณะมิกซ์ยูสซึ่งวางเป้าหมายในการพัฒนาไว้ทั้งสิ้น 1 แสนหน่วย โดยเตรียม

ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาร่วมลงทุนทั้งสองโครงการ หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติหลักการและเริ่มดำเนินการให้เกิดขึ้นภายในปี 2561

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์