Loading

ถกมาตรการปล่อยกู้บ้านคนจนเน้นผ่อนต่ำเดือนละ2,000-3,000บาท

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
ถกมาตรการปล่อยกู้บ้านคนจนเน้นผ่อนต่ำเดือนละ2,000-3,000บาท

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ เตรียมหารือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน ถึงมาตรการด้านการเงิน เพื่อมาสนับสนุนมาตรการสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มี รายได้น้อยของกรมธนารักษ์ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยจะต้องเร่งสรุป หลักการของมาตรการก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบในเดือนธันวาคม 2560 นี้

โดยในเบื้องต้นมาตรการด้านการเงินที่จะหารือกับ ธอส.และธนาคารออมสิน อาจจะมีการปรับเงื่อนไขมาตรการเดิมที่มีอยู่ทั้งสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อสำหรับผู้พัฒนาโครงการ ตามมาตรการ ก่อนหน้านี้คือ โครงการบ้านประชารัฐซึ่งยังเหลือวงเงินอีก จำนวนหนึ่ง โดยกรมธนารักษ์ได้รายงานให้นายสมคิด และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง รับทราบเรียบร้อยแล้ว

"โครงการนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่อยากช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้โครงการนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและถือเป็นการวัดผลงานของกระทรวง การคลังด้วย โดยยืนยันว่า จะจบได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ แน่นอนซึ่งยังคงต้องรอเข้า ครม.พิจารณาในรายละเอียด จึงไม่สามารถเปิดเผยได้" นายพชร กล่าว

นายพชรกล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผู้มี รายได้น้อยด้านที่อยู่อาศัยนี้ จะมีการปรับเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมถึงต้องคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ซึ่งจะพิจารณาให้อยู่ในระดับต่ำ เช่น จะให้จ่ายเพียง 2,000-3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยครั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุไว้ว่า จะต้องดำเนินการ ด้วยความรวดเร็ว โดยให้อาศัยข้อมูลจากผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนตามโครงการรับสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11.4 ล้านคน โดยจะพิจารณาในเรื่องรายได้ ความสามารถในการผ่อนชำระเป็นหลัก เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีพของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีความเดือดร้อนด้านการเงินอยู่แล้ว

ทั้งนี้ คาดว่าการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จะถูกเสนอให้ ครม.พิจารณาเป็นแพ็กเกจ ซึ่งมีมาตรการจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่าง ครบถ้วนครบวงจร และคาดว่า จะมีมาตรการสร้างอาชีพเพิ่ม รายได้ ซึ่งจะบรรจุเป็นสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ให้ผู้มีรายได้น้อยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ก่อนหน้านี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 จะมีการหารือร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ถึงแนวทาง ในการจัดทำโครงการพัฒนาตนเองให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์ในโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้มีการ ยกระดับรายได้ให้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี ซึ่งจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มดังกล่าวหลุดพ้น จากเส้นความยากจน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของ ผู้มีรายได้น้อย ทั้งโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนในระบบ, โอกาสในการศึกษา, โอกาส ในการหางานทำ และโอกาสในการเข้าถึง หรือ เป็นเจ้าของปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นกับชีวิต

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ