Loading

การเคหะเผยกำไรเกินเป้า

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560
การเคหะเผยกำไรเกินเป้า

การเคหะแห่งชาติเผยผลประกอบการดีเกินเป้าเร่งสร้างบ้านคุณภาพให้ประชาชน ทั้งนี้ นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 พ.ย. ว่า ในปีงบประมาณ 2560 การเคหะแห่งชาติมีผลการดำเนินงานที่ดีที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี เป็นผลจากการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรรวมถึงการเพิ่มรายได้จากการดำเนินงาน โดยการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงินการเคหะแห่งชาติ จึงแก้ไขปัญหาโดยให้ลูกค้ากู้สินเชื่อเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติโดยตรงเมื่อลูกค้ามีประวัติการผ่อนชำระที่ดีติดต่อกันในระยะหนึ่ง การเคหะแห่งชาติจะเปิดโอกาสให้ลูกค้ายื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่อไป

นายธัชพล กล่าวอีกว่า ในปีที่ผ่านมามีลูกค้าสนใจโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้การเคหะแห่งชาติยังเร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และให้บริการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองโดยถ้วนทั่วตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแล้วอยู่ระหว่างการนำเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป  นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการจัดตั้ง Leasing Agency โดยนำ Model ทางการเงินสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย

ส่วนความคืบหน้าของโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่จะดำเนินการ นายธัชพลกล่าวว่า จะเร่งจัดสร้างที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) โดยมีเป้าหมาย 2,271,080 หน่วย ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง(แปลงG)ขณะนี้ การก่อสร้างคืบหน้า 27.25% และอยู่ระหว่างหาเอกชนร่วมลงทุน(PPP)ระยะต่อไป โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ จ.สงขลา และจ.ปัตตานี ผ่านความเห็นชอบจากครม.เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง จะขยายพื้นที่ไปยังหัวเมืองต่างๆ เช่น จ.อุดรธานี และจ.นครพนม โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า(TOD)ได้แก่ โครงการประชานิเวศน์ 3 (เฟส1)ขณะนี้ มีผู้สนใจจองกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยจะขยายโครงการในพื้นที่อื่นๆ และโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ(Senior Complex)จะดำเนินการในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พื้นที่ต.ท่าตำหนัก จ.นครปฐม และ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมทั้ง จะเร่งศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย(PPP)ต่อไป นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.ชลบุรี(ห้วยกะปิ)จำนวน 1,104 หน่วยอีกด้วย

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ