Loading

มหกรรมบ้านโชว์ความแกร่งยอดธุรกิจเกือบ 4 พันล้าน

วันที่ : 23 ตุลาคม 2560
มหกรรมบ้านโชว์ความแกร่งยอดธุรกิจเกือบ 4 พันล้าน

          งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 แม้ยอดผู้เข้าชมลดลง แต่ยอดขายและยอดขอสินเชื่อยังรักษาระดับใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา โดยมียอดธุรกรรมเกือบ 4,000 ลบ.

          นายอดิเรก แสงใสแก้ว ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 37 เปิดเผยถึงความสำเร็จของงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ว่า ตลอดการจัดงาน 4 วัน ตั้งแต่ 5-8 ตุลาคมที่ผ่านมา แม้ว่าจำนวนผู้เข้าชมงานจะลดลง 25% แต่ยอดขายภายในงานลดลงเพียง 12% โดยมียอดธุรกรรมเกือบ 4,000 ล้านบาท นับว่าเหนือกว่าความคาดหมาย เพราะจำนวนผู้ที่เข้ามาชมงานล้วนเป็นลูกค้าที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง แสดงให้เห็นว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์แนวโน้มความต้องการในปีหน้ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด้านยอดจองซื้อภายในงานประเภทที่อยู่อาศัยการจองซื้อภายในงานมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ คอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอื่นๆ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนเข้ามาขอยอดสินเชื่อเกือบ 10,000 ล้านบาท

          ด้านการประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน โครงการที่อยู่อาศัยที่มีความต้องการมากที่สุด เรียงลำดับตามดังนี้ บ้านเดี่ยวสัดส่วนความต้องการ 37.17% คอนโดมิเนียม 35.66% ทาวน์เฮ้าส์ 16.88% ส่วนที่เหลือเป็นบ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ ส่วนผลสำรวดด้านงบประมาณในการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท โดยมีผู้เข้าชมงาน 29.79% ต้องการที่อยู่อาศัยระดับราคา 1-2 ล้านบาท 28.11% ต้องการระดับ 2-3 ล้านบาท 18.64% ต้องการราคา 3-4 ล้านบาท มีเพียง 5.74% ที่สนใจที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ที่มา: หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ