Loading

กคช.ลุยบ้านแนวรถไฟฟ้าเต็มสูบล่าสุดเลือกที่ดินชุมชนร่มเกล้าผุดโครงการPUD

วันที่ : 2 ตุลาคม 2560
กคช.ลุยบ้านแนวรถไฟฟ้าเต็มสูบล่าสุดเลือกที่ดินชุมชนร่มเกล้าผุดโครงการPUD

การเคหะฯ เลือกพื้นที่ชุมชนร่มเกล้า เล็งผุดโครงการขนาดใหญ่ (PUD) ตามนโยบายใช้ที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบสถานี และตามแนวรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง หลังจากที่ก่อนหน้า ประกาศเปิดตัว "THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3" พร้อมกำหนดวันพรีเซล 30 กันยายน-9 ตุลาคม 2560

นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติดำเนินการตามภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และการพัฒนาเมือง ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมือง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย" โดยจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบสถานีและตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง รอง รับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย ล่าสุดเลือกพื้นที่ชุมชนร่มเกล้า ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอด คล้องกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพ มหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ทั้งนี้ กคช. มีแนวคิดดำเนินมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ซึ่งเป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบโครงสร้างมาตรฐาน และการออก แบบอาคารภายในโครงการพัฒนาที่ดินด้วยระเบียบ และ มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษที่แตกต่างจากแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) เดิม โดยการกำหนดพื้นที่ควบคุมโครง การพัฒนาขนาดใหญ่นี้จะเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถสร้างความหลากหลายของประเภทการใช้ที่ดิน (Mix Land Use) ความหนาแน่นอาคารและการออกแบบพื้นที่ได้โดยไม่ถูกจำกัดโดยข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงเดี่ยวที่ควบคุมที่ดิน แปลงนั้นอยู่ ซึ่งประโยชน์ของมาตรการนี้เป็นการสร้างความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับการเพิ่มพื้นที่โล่งว่างสาธารณะ การส่งเสริมการคมนาคมขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษา (โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด) ของกรุงเทพมหานคร โดยต้องมีความสอด คล้องกับโหมดการเดินทางในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เช่น รถไฟฟ้าสายสีส้ม สีชมพู และการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในระยะที่ 2 ซึ่งจากวิธีการดังกล่าวเป็นการศึกษาเพื่อพิจารณาที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ประมาน 630 ไร่ นำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วย พื้นที่สีเขียว และสาธารณูปการ รวมทั้ง FAR เพิ่มมากขึ้นโดยจากการศึกษามีวิธีการพัฒนาในหลายรูปแบบ ซึ่งการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและดีที่สุดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและสังคมทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กคช. เตรียมเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้จองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า (ประชานิเวศน์ 3) THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน-9 ตุลาคม 60 ณ สำนักงานใหญ่ กคช, และห้างเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 2-12 ตุลาคม 60 ขณะเดียวกัน ก็ เปิดให้จองที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

สำหรับ THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3 นั้น เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล ภายใต้วงเงินลงทุน 464.402 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 60  โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะชุมชน ประชานิเวศน์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสามัคคี (สายสีชมพู) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวน 556 หน่วย ประกอบด้วย ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ห้อง 25.5-30 ตารางเมตร โดยห้องชุด 25.5 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นที่ 799,000 บาท และห้องชุด 30 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นที่ 990,000 บาท

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา